Utdanning og kvalifisering

Regjeringen har lagt fram viktig stortingsmelding om utdanning. - «Fra utenforskap – til ny sjanse» 

Karrieresentrene i Nordland har utarbeidet og tatt i bruk en guide for å veilede innvandrere.

Karrieresenteret ved Nord universitet etablerte i mai 2016 et mentorprosjekt for å hjelpe internasjonale studenter med å knytte bånd til det lokale arbeidslivet. I oktober får de første studentene sine mentorer.

14. november 2016 lanserte NOKUT sin nye elektroniske søkerportal. Fra denne dato skal alle søknader om vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning skje elektronisk.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er den instansen søkere med utdanning fra utlandet skal henvende seg til for å få utdanningen godkjent i Norge.

IMDi inviterer virksomheter i privat og offentlig sektor til å søke om tilskudd om støtte til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.