Løyver

Nytt regelverk gjelder fra 1. november 2020. 

Drosjeløyve:

Nytt regelverk innført 1. november 2020.

Det er krav om drosjeløyve for alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute med motorvogn registrert for inntil ni personer. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer. Det er fortsatt fylkeskommunen som er løyvemyndighet.

Det er ingen behovsprøving av løyvene. Hver løyvehaver kan søke om så mange løyver de vil, men hvert løyve koster fortsatt 3.400,- kroner, og kan bare brukes i drosjebiler

Les mer om drosjeløyve Søk løyve (krever innlogging via ID-porten) 

 

Ruteløyve:

Den som vil drive persontransport i rute med motorvogn eller fartøy må ha et eget ruteløyve.»

Les mer om ruteløyve

Selskapsvognløyve:

Selskapsvognløyve var et løyve som gav innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, med særskilt godkjente eksklusive biler.

Ordningen med disse løyvene opphørte fra 1. november 2020, men eksisterende løyver vil være gyldige i en overgangsperiode fram til 1. november 2022.

Drift etter denne datoen må utføres med drosjeløyve.

Les mer om selskapsvogn

Løyve for transport av funksjonshemmede:

Handikapløyve var et løyve for transport for funksjonshemmede som gav deg rett til å drive persontransport for funksjonshemmede med en bil som er spesielt utformet eller utstyrt for dette.

Dagens ordning med løyve for transport for funksjonshemmede opphørte 1. november 2020, men eksisterende løyver vil være gyldige i en overgangsperiode:

Les mer om transport av funksjonshemmede