Funksjonshemmede

Etter 1. november 2020 er det er ikke lenger mulig å søke om løyve for transport for funksjonshemmede. Alle som ønsker å drive persontransport mot vederlag med personbil, må fra 1. november 2020 inneha drosjeløyve.

Løyve for transport for funksjonshemmede

Etter 1. november 2020 er det er ikke lenger mulig å søke om løyve for transport for funksjonshemmede. Alle som ønsker å drive persontransport mot vederlag med personbil, må fra 1. november 2020 inneha drosjeløyve.

Har du et løyve for transport for funksjonshemmede fra før denne datoen gjelder det overgangsregler:

Overgangsordning for løyve for transport for funksjonshemmede med liten bil

Løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil åtte sitteplasser i tillegg til fører, gjelder til 1. november 2022. Det er ikke krav til merking eller taksameter i overgangsperioden. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxitaxi/stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.