Transporttjenesten for funksjonshemmede

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

►  Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort (DOC, 46 kB)

►  Kommunereglement for TT-kort (PDF, 75 kB)

►  Søkerreglement for TT-kort (PDF, 128 kB)

►  Slik bruker du TT-kort (PDF, 58 kB)


 

Klikk for stort bilde

   

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. 
 
 
Godkjenning av brukere er delegert til kommunene, og søknad sendes søkers egen kommune
 

TT-KORT (telefon 24 timer i døgnet)                    

Saldo/skadet/mistet/adresseforandring

Ring Nordland Taxi 909 88 335