Barns første besøk på tannklinikken.

Klikk for stort bilde 

Barn kalles inn til tannpleier/tannlege første gang i 3 årsalderen. Foreldre og tannhelsepersonell har ansvar for at det første besøket hos tannpleier/tannlege blir en trygg og positiv opplevelse for barnet. Barn har et kort tidsperspektiv, slik at forberedelsene bør skje kort tid før timeavtalen på tannklinikken. I forkant av timen kan du som forelder snakke med barnet ditt i enkelhet om hva som skal skje. I etterkant av timen er det viktig å snakke med barnet om hva som skjedde på timen for bearbeiding av nye inntrykk.

Trygghet

Første gang man besøker tannklinikken handler det om å skape trygghet hos barnet og å gi foreldreveiledning i hvordan stelle tennene til barnet. Barnet får øve seg på å gape foran speilet mens tannhelsepersonellet teller tennene og kanskje må pirke litt i tennene.

Tannhelsepersonellet vil gjøre sitt beste for å gi barnet en positiv opplevelse. Dette er en naturlig hendelse i barnets hverdag og skal legge grunnlaget for et tillitsforhold som skal vare livet ut.

Den som følger barnet, vil oppleve at personellet henvender seg direkte til barnet i første omgang. De vil bruke god til å prate for å skape tillit på barnets premisser.

Hvis barnet er spesielt engstelig, gi beskjed til tannklinikken før besøket, så finner dere sammen fram til den beste ordningen for akkurat ditt barn.

Ansvar

Barns tannhelse er foreldrenes ansvar. Tannhelsetjenesten sitt ansvar er å veilede om hvordan foreldre best kan klare denne oppgaven. Spør om du lurer på noe, både stort og smått som angår barnets helse. Opplys om sykdommer, medisinbruk eller utfordringer med kostholdet. Dette kan ha betydning for tannhelsen.