Digitalt bevis

I Nordland fylkeskommune har vi digitale skolebevis for elever, lærlinger og lærekandidater, og fagskolestudenter. Beviset vil være det primære beviset utlevert av fylkeskommunen og kan eksempelvis brukes som identitetskort ved eksamen, bibliotekkort (kun for elever), godkjent legitimasjon for reise mm.

Appen Pocket ID lastes ned på din mobil. Innlogging skjer med Feide. 

Nedenfor finner du informasjon om installasjon samt egen info for lærlinger/lærekandidater. Det er også noen punkter med svar på ofte stilte spørsmål. 

Kom i gang!

 1. Last ned 
  Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID"
 2. Logg inn 
  Logg inn i mobilappen med din personlige Feide-ID
 3. Bekreft bilde eller ta et nytt
 4. Du har ditt digitale bevis klart til bruk.

Trøbbel med noe? Ta kontakt med support@nfk.no 

Lærlinger og lærekandidater

Skolebevis - Lærlinger og lærekandidater

Den nye digitale beviset vil være gyldige dokumentasjonen på at en lærling eller lærekandidat har en aktiv kontrakt i Nordland fylkeskommune.
Lærlinger og lærekandidater

Den nye digitale beviset vil være gyldige dokumentasjonen på at en lærling eller lærekandidat har en aktiv kontrakt i Nordland fylkeskommune.

Slik kommer du i gang med digitalt bevis:

 1. Aktiver din Feide-konto
  Før PocketID kan tas i bruk må Feide-konto aktiveres. Dette gjøres på https://sa.nfk.no (Velg aktiver brukerkonto!) For å kunne aktivere kontoen du ha et Feide-brukernavn, dette sendes ut per SMS.  
 2. Last ned app
  Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID"
 3. Logg inn
  Logg inn i mobilappen med FeideID
 4. Bekreft bilde eller ta nytt
  Profilbilde tas som selfie i appen når du logger på for første gang. Pass på at ansikt passer i rammen når bildet tas.
  NB! Dette er et elektronisk ID-kort, så bilde må være klart og tydelig 
 5. Løsningen er klar til bruk! 

​​​​​​​Trøbbel med noe? Ta kontakt med support@nfk.no 

Nordland Fylkeskommune forbeholder seg retten til å sperre tilgangen til løsningen ved eventuell misbruk av løsningen.

 

Ofte stilte spørsmål

Skolebevis - ofte stilte spørsmål

Jeg får beskjed om at skolen min ikke benytter Pocket ID

For alle nye elever og ved skolestart kan enkelte oppleve at brukeren ikke er aktiv i Pocket ID.

Dette betyr at du ikke er blitt registrert som elev og/eller med tilstrekkelig informasjon i de skoleadministrative systemene for at kunne få frem ditt skolebevis. 

Prøv igjen påfølgende dag eller ta kontakt med skolen din. 

Er det krav til bildet?

Det må være et portrettbilde som benyttes i Pocket ID.

Når det skal tas en selfie blir du gitt noen retningslinjer, samt en hjelpefunksjon for å sørge for at ditt portrettbilde blir best mulig. 

Feil informasjon registrert

Informasjonen som ligger i elev- og lærlingebeviset er hentet automatisk fra fylkets systemer og det er ikke mulig å endre i appen..

 • Elever: informasjonen hentes fra det skoleadministrative systemet til fylkeskommunen. Ta kontakt med administrasjonen på din skole for å endre informasjonen.
 • Lærlinger og lærekandidater: informasjonen hentes fra Vigo som benyttes av opplæringskontoret. Ta kontakt med support@nfk.no dersom det er feil eller skal endres informasjon knyttet til ditt lærlingebevis.
Hvordan kan jeg endre bilde?

Når du har lastet opp nytt bilde eller bekreftet eksisterende ved innrullering i løsningen vil bildet være lås. For å endre bildet må det nullstilles i fylkets administrative systemer. Kontakt for endring av bilde: 

 • Elev: ta kontakt med administrativt ansvarlig på din skole
 • Lærling/lærekandidat: send en e-post til support@nfk.no

Endring i elevinformasjon er foretatt i administrasjonssystemet, hvorfor blir det ikke oppdatert i løsningen?

Informasjon fra fylket blir oppdatert i PocketID hver natt. Alle endringer vil følgelig oppdateres påfølgende dag. Dette vil eksempelvis gjelde dersom du nylig har endrer skole eller klasse. 

Hva kan jeg benytte elev-, lærling- og lærekandidatbeviset til?

Beviset er Nordland fylkeskommunes gyldige bevis for legitimering av sin status som elev, lærling eller lærekandidat.

Du kan for eksempel benytte beviset som legitimasjon i forbindelse med eksamen, ved reise på Nordlandsbuss eller ovenfor bedrifter.

En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er imidlertid opp til den enkelte aktør om en ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.

Hvordan kan en være sikker på at beviset fortsatt er gyldig?

Beviset vil daglig oppdatere seg med aktuell status for eleven/lærlingen/lærekandidaten.

Inne i appen vil en i tillegg kunne teste gyldigheten ved hjelp av en kontrollfunksjon.

Problemer med å lese QR kode på mobilen

Lysstyrken på mobilskjermen må stå på fullt for best resultat. Gå til innstillinger på telefonen og juster opp lysstyrken.