Spesialundervisning

Klikk for stort bilde

 

Elever og lærekandidater i videregående opplæring i Nordland som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. 

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift.


Her finner du:

Informasjon:

Informasjon for søkergrupper som har rett til individuell behandling eller fortrinn i inntaket skoleåret 2021 - 2022  søknadsfrist 1. februar. (PDF, 98 kB)