Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland 2021-2024

Dekorasjonselement - Klikk for stort bilde

 

 

I desember 2020 behandler fylkestinget i Nordland sak om tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i Nordland for de neste fire årene. Fram mot dette vil fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen gjennomføre flere innspillsmøter med regionråd og næringslivet i Nordland. Dette for å sikre et best mulig faktagrunnlag for saken som skal legges fram for fylkestinget.

Målet med  saken om framtidig tilbudsstruktur er å få en best mulig match mellom nærings- og samfunnslivets behov rundt om i Nordland og det videregående skoletilbudet

Denne nettsiden inneholder informasjon om prosessen fram mot fylkestingets behandling, og annen relevant informasjon i sakens anledning.