Ansattoversikt


_Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen _Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 27 986 65 157

Fremmedspråk

Ansatte i avdelingen Fremmedspråk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 27 986 65 157

Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 27 986 65 157