Ansattoversikt


_Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen _Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lektor med tilleggsutdanning 75 65 30 91 992 64 646

Fremmedspråk

Ansatte i avdelingen Fremmedspråk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lektor med tilleggsutdanning 75 65 30 91 992 64 646

Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lektor med tilleggsutdanning 75 65 30 91 992 64 646