Ansattoversikt


_Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen _Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 19 900 22 516

Fremmedspråk

Ansatte i avdelingen Fremmedspråk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 19 900 22 516

Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 19 900 22 516