Ansattoversikt


_Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen _Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 95 990 31 402

Fremmedspråk

Ansatte i avdelingen Fremmedspråk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 95 990 31 402

Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 95 990 31 402