Ansattoversikt


_Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen _Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 32 18 415 61 399

Fremmedspråk

Ansatte i avdelingen Fremmedspråk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 32 18 415 61 399

Polarsirkelen videregående skole

Ansatte i avdelingen Polarsirkelen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 32 18 415 61 399