Ansattoversikt


Alle ansatte

Ansatte i avdelingen Alle ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 22

Bodø videregående skole

Ansatte i avdelingen Bodø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 22

Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 22

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 22