25 millioner til bærekraft i Arktis

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark Karin Eriksen (t.v) og fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland. Terje Gustavsen I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Troms og Finnmark bevilget 25,5 millioner kroner til 12 prosjekter over støtteordningen Arktis 2030. Det kom inn 51 søknader fra hele landet

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interessert i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet / beredskap og klima.

- Det er svært viktige problemstillinger som løftes gjennom denne ordningen og det har kommet inn mange gode søknader. Vi skulle gjerne hatt midler til å finansiere enda flere prosjekter, sier fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).
Videre viser fylkesråden til regjeringens nordområdemelding hvor regjeringa hevder at Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde.

- Det er de nordligste fylkene som kan drive fram ei bærekraftig samfunnsutvikling i vår region, blant annet gjennom Arktis 2030, slår Karin Eriksen fast, som også roser Nordland fylkeskommune for et godt samarbeid om forvaltningen av ordningen.

Årets tilsagn går til blant annet til prosjekter som skal se på transportbehov i reiseliv, arktiske byrom, leverandørindustri, kunnskapsbehov i Arktis og mikroplastovervåking.

- Årets tildelinger bidrar både til et helhetlig nordområdeperspektiv og bruk av teknologi og kompetanse i, og om, Norges artkiske områder, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (Krf).

- Tildelingene viser også at de nord-norske fylkene samarbeider godt om å legge til rette for utviklingen i våre fylker, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Troms og Finnmark om ordningen, avslutter Linda Helén Haukland.

Se hvilke prosjekter som fikk støtte (PDF, 865 kB) (sak 348 i protokoll fra fylkesrådet iTroms/Finnmark sitt møte i dag)

I statsbudsjettet for 2021 er det satt av midler til støtteordningen Arktis 2030 for neste år. Fylkeskommunene starter nå arbeidet med utlysning for 2021.