Kommunearkiv

Kommunearkiv er arkiver skapt av de ulike virksomhetene kommunene har ansvar for. De forteller om en kommunes politiske, administrative og faglige aktivitet.

Et typisk kommunearkiv inneholder blant annet nedtegnelser etter diverse nemnder som ligningsnemnd, bolignemnd og forsyningsnemnd, protokoller fra skolene og oversikter fra sykehjemstjenesten.

Formannskapslovene trådte i kraft i 1837, og det eldste kommunale materialet er fra dette året. 

 

Klikk for stort bilde