Privatarkiv

Instranden Ungdomslag 1902 - Klikk for stort bildeInstranden Ungdomslag 1902Privatarkiv er arkiv som er skapt i privat sektor av organisasjoner, bedrifter, foreninger/lag, institusjoner og privatpersoner. Arkiv i Nordland bevarer og formidler privatarkiv fra kommuner i Nordland fylke.  

 

Regelverk for private arkiv

Privat sektor har ikke samme strenge arkivplikt som offentlig sektor, men privatarkivene bør også ivaretas for ettertiden. Disse arkivene er viktige for å gi et fullstendig bilde av aktiviteten i et samfunn.

 

Innhold i privatarkiv

Innholdet i privatarkivene har et stort spenn og i disse arkivene finner vi blant annet:

  • styreprotokoller
  • korrespondanse
  • regnskap
  • dagbøker
  • foto
  • lydopptak
  • film

 

Donere eller deponere arkiv

Vi tar i mot privatarkiv både som donering eller deponering.

Å donere et arkiv til oss, betyr at arkivet gis til oss. Vi overtar alt ansvar for arkivet, og forvalter det etter gjeldende regelverk og lover. Selv om du donerer et arkiv til oss får du mulighet til å se i det og bruke det på vår lesesal. 

Å deponere et arkiv til oss innebærer å overlevere materialet til oss for oppbevaring og forvaltning, men beholde eierskapet selv. De fleste deponeringsavtaler inneholder en klausul om at hvis arkivet ikke hentes innen f. eks ti år, tilfaller arkivet oss som donasjon.

 

Hvilke arkiv tar vi imot

Arkiv i Nordland prioriterer å bevare arkiv som mangler i henhold til Bevaringsplan for privatarkiv. Denne planen vurderer samfunnsutviklingen i nordlandskommunene opp mot hva som er bevart av arkiv fra området. På den måten kan vi prioritere for eksempel arkiv fra bergverk i en bergverkskommune. Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av ditt arkiv.   

 

Bilde av protokoller - Klikk for stort bildeTa kontakt, hvis du vet om eller har et privatarkiv som bør bevares.

 

I november 2019 dro Arkiv i Nordland til Glasshuset for å hente et spennende og viktig arkiv - arkivet etter Otto Koch AS.

 

 

 

 

 

 

 

I 2018 avleverte Bodø KRF og Nordland KRF papirarkiv etter sin virksomhet. Dette er nå gjennomgått og katalogisert.

Uordnet arkiv fra Sulitjelma gruber


Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv, og i år har Arkiv i Nordland blitt tildelt 400 000 kroner til tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber.

Nordlandsbunaden ble lansert på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i Leirfjord i 1928. Den vakte stor begeistring – og det har den fortsatt med. Nordlandsbunaden i blått eller grønt har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste bunad. I arkivene finner man både skriftlig og billedlige beskrivelse av dette tradisjonsplagget.

Den Nord-Norske kunstutstillingen,Nordnorsken, har turnert landsdelen siden oppstarten i 1947. Det å sende en kunstutstilling på turne i nordnorge har ofte vært utfordrende og i enkelte tilfeller ført til at kunsten har gått tapt.

 

 

Riksarkivaren har fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv for 2017. I år var det søknadsrekord, da Arkivverket mottok 123 søknader. Arkiv i Nordland står bak en av de 45 søknadene som fikk tilslag. Nå kan vi starte et viktig og spennende digitaliseringsarbeid.

Arkiv i Nordland har i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Lite viste Nordland fylkes teaterinstruktør Torbjørn Garbrielsen at et arbeidledighetsprosjekt i teaterutdanning som startet i Stamsund i 1990 skulle bli en kjempesuksess.