11. desember 1939 kalles 1.bat IR14 ut til grensevakt

Klikk for stort bildeKaia i Mosjøen. Anders Beer Wilse / Norsk folkemuseum Da krigen mellom Finland og Sovjet brøt ut ble det satt opp nøytralitetsvakt i Nord-Norge. Infanteriregiment14 kalte inn 1. feltbataljon som skulle møte i Mosjøen 11. desember 1939, for deretter å sendes til Finnmark som grensevakt. 

Mannskapene i denne bataljonen kom i hovedsak fra Helgeland og Salten.

Den 11. desember 1939 var det sørvest kuling og øsregn. Hurtigruteskipet "Irma" var tilkalt som troppetransport.

Irma var ikke sertifisert til å ta like mange passasjerer som da sto på kaia, og kunne heller ikke samtidig kunne romme alt utstyret til bataljonen. Ved ettermiddagstid hadde over halvparten av soldatene funnet seg en plass om bord, og flere mente båten allerede var overfyllt. De som stod igjen på kaia nektet å gå om bord. Situasjonen ble løst da noen i befalet sendte mannskapene som fremdeles stod på kaia tilbake til kvarterene, og lot Irma gå fra kai med dem som allerede var om bord. Hurtigruteskipet "Richard With" ble beordret til å frakte de resterende mannskapene i bataljonen.

Klikk for stort bildeHurtigruteskipet Irma ved Åndalsnes Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum

 

Hendelsene på kaia fikk senere stor omtale i lokalavisene. Her ble det påpekt at ansvaret for rotet med transporten lå hos den øverste ledelse i bataljonen. At soldatene hadde stått søkkvåte på kaia uten mat i opptil 13 timer og at det ble forsøkt å få plass til over dobbelt så mange Irma var sertifisert for, ble omtalt som en stor skandale.

Frem til midten av mars var bataljonen stasjonert i Sør-Varanger i Finnmark. Her ble bataljonen vitne til kamphandlingene langs østbredden av Pasvikelva, og at sivilbefolkning flyktet over elva med verdisaker og husdyr etter hvert som bygdene deres ble satt i brann.

Før 19. mars var bataljonen tilbake i Mosjøen og hadde levert inn utstyret sitt. IR14’s 2. feltbataljon hadde tatt over i Finnmark.

Den 9. april 1940 kl 11.30 ble 1. bat IR14 igjen kalt til tjeneste.