8. mars - Gratulerer med dagen!

Klikk for stort bildeBodø Kvinneråd ble stiftet i 1918 etter initiativ fra Louise Engen, som også var formann fram til 1939. Rådet ble tilsluttet Norske Kvinners Nasjonalråd og har vært det til Nasjonalrådet ble nedlagt i 1988.

Klikk for stort bilde
Kvinnerådet var et fellesorgan av tilsluttede foreninger, og hadde de første årene 10-12 medlemsforeninger i Bodø.
Kvinnerådet arbeidet med generelle kvinnesakssaker, men i 1930-åra kom barnehjemssaken til å bli den fremste. I 1937 sto huset som skulle bli barnehjem ferdig. Men først i 1957 ble barnehjemmet satt i drift.
Arbeidet i Kvinnerådet kretset i stor grad om barnehjemmet, og i tråd med tidsånden var familie- og barnespørsmål sentrale på 1950- og 1960-tallet.
Bodø Kvinneråd sto som arrangør av landsmøtet i Norske Kvinners Nasjonalråd i 1968.
I de senere år var Kvinnerådet opptatt av internasjonal solidaritet og u-landsspørsmål.
Kvinnerådet ble nedlagt i 1989 som følge av at Norske Kvinners Nasjonalråd ble nedlagt.
 
 
Bodø kvinneråds-70 års jubileum, 18.juni 1988.
Fra festmøtet på Bodø kvinneråds eiendom; Bodø Barnehjem, "Luise Engens minne"
 
 
 
 
 
 
Bildet av Louise Engen er utlånt fra Nordlandsmuseet. Øvrige bilder er fra arkivet til Bodø Kvinneråd.