I arkivet etter Salten Dampskipsselskap fant vi to rapporter fra personer som opplevde den dramatiske dagen i Bodø by, 27.mai 1940.

Illustasjonsfoto på operasjon

 

Et tilfeldig funn av et pussig skjema satte en nysgjerrig hjerne i sving. "Søknad om seksualinngrep etter egen begjæring" - hva var nå det?  

Franz Affolderbach

Sitatet er hentet fra dagboknotatene til prest og offiser Franz Affolderbach, på dagen da Tyskland kapitulerte, 8. mai 1945. Affolderbach var tysk evangelisk prest og artillerioffiser, som fra februar 1942 til krigens slutt var adjutant hos Ortskommandanten i Brønnøysund. Han skrev dagbok og tok en rekke bilder som belyser dagliglivet blant tyske offiserer i den rolige utposten som Brønnøysund tross alt var.

I Kjerringøy handelssteds brevsamling finner vi nærmere 200 amerikabrev fra nordlendinger som brevvekslet med handelsmennene på Kjerringøy i perioden 1874 – 1936. Her finner vi brev fra slekt, venner, foretningsforbindelser osv. Gjennom brevene får vi et innblikk i hvordan emigrantene fremstilte livet i en fremmed verdensdel og hvilke nyheter de etterspurte fra hjemlandet

Utsnitt fra møtereferat

I arbeide med å ordne et privatarkiv kom Arkiv i Nordland over en rekke kommunale arkivstykker. Blant disse var det korrespondanse til Bodø landlige Skolestyre. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var referat fra kretsmøte for Frostmo og Valnes skolekrets datert 1892. I referatet står det skrevet «Læreren gives adgang til at anvende legemlig tukt, med ris, uden at tilkalde nogen af Tilsynsutvalget, efter at vedkommende Barn er advaret, men advarselen ikke bærer Frukt, og Læreren har forvisset sig om at vedkommende er rette Ophavsmand til uordenen.»

I arkivet etter A/S Sulitjelma gruber finnes det en liten samling med utklippsbøker som er fulle av avisutklipp fra perioden 1903–1919. Utklippene er hovedsakelig fra svenske aviser, og de som har samlet utklippene har særlig vært opptatt av forhold ved Helsingborg Kopparverks Aktiebolag og Sulitelma Aktiebolag.

I anledning 1. mai-feiringen vil vi trekke frem et helt spesielt avisinnlegg skrevet av Kata Dahlström. Dahlström var svensk sosialist, agitator og forfatter og beskrives av Store norske leksikon som «en av Sveriges mest betydelige folketalere». Som vi skal se kunne hun skrive med stor kraft også.

 Pressen har til enhver tid vært på hugget i forhold til kommuners gjøren og laden. Men å bruke nesten en hel avis til å skjelle ut kommunens herredsstyre er likevel ikke helt vanlig.

Da krigen mellom Finland og Sovjet brøt ut ble det satt opp nøytralitetsvakt i Nord-Norge. Infanteriregiment14 kalte inn 1. feltbataljon som skulle møte i Mosjøen 11. desember 1939, for deretter å sendes til Finnmark som grensevakt. 

Mannskapene i denne bataljonen kom i hovedsak fra Helgeland og Salten.

I anledning 17. mai presenterer vi noen bilder fra Kjøpsvik i Narvik kommune. Bildene viser bl.a. Norcems musikkorps som spiller på nasjonaldagen i 1967.

Spør før bruk

Frem til 1963 var nordnorske lag «utestengt» fra allnorsk fotball. Helgen 23. til 25. august markerte F.K Bodø/Glimt at de, og 3 andre nordnorske lag, for første gang fikk delta i den norske cupen.

 

В мае Лив Мьелде и Ричард Дейли посетили Архив Нурланна. Супружеская пара работает над исследовательским проектом об истории восточнoевропейцев, которые во время Второй мировой войны находились в плену в лагере в коммуне Будë.

 

08. september 1943 ble Spitzbergen angrepet av den tyske krigsmakt. Angrepet hadde kodenavn "Zitronella". I 1993 skrev Dag Skogheim en artikkel til Ny Tid om det som skjedde i 1943. 

Bodø Kvinneråd ble stiftet i 1918 etter initiativ fra Louise Engen, som også var formann fram til 1939. Rådet ble tilsluttet Norske Kvinners Nasjonalråd og har vært det til Nasjonalrådet ble nedlagt i 1988.

A/S Brettesnes' arkiv befinner seg hos Arkiv i Nordland, og er et av i alt 23 arkiv som sammen er nominert til Norges Dokumentarv.