Trekkspillmusikk på Hellsegga

I 1994 kom Gro Røde ut med boka " På et berg eg kalla mett". Boka var bygd på hennes hovedoppgave i historie fra året før med tittelen " Nord i værene". Boka tar for seg dagliglivet og fraflyttinga fra yttersia av Lofotodden.

Her kan du høre Moskenesradioens reporter Anita Gylseth intervjue Gro Røde

Selskapet startet med trålerdrift i 1935 med en eldre tråler, innkjøpt fra Hull i England.

Foredrag av Inge Strand holdt ved 150-årsmarkeringen av Ragnar Schjølbergs fødsel.

Bibelhistorie på samisk

Avtan vuorkán Lurøy suohkanis gávnajma oanedum versjåvnnå rámáthiståvrås. Girjje l jages 1840, ja le jårggålibme sámegiellaj.

Russefeiringen er begynt og elevene feirer at de er ferdig med videregående skole. De har lov til å være vill og gal fram til 18.mai - og glede og forarge resten av det norske samfunn.
Vi har funnet to russeaviser fra Bodø som er ca 60 år gamle - og de forteller oss litt om russeferingen før.

I forbindelse med sitt 75 årsjubileum har Sagvatnan Jeger- og Fiskeforening avlevert arkivet sitt til Arkiv i Nordland.

0 Kommentarer
Samisk flagg

I dag 6. februar er samefolkets dag. I den anledning har vi hentet fram et gammelt bilde fra Tysfjord/Hellemobotn, som er et kjent samisk område i Nordland

 

Senta Pigge var solodanserinne ved Berlins statsopera. Under andre verdenskrig ble hun sendt på velferdsturne for å underholde de tyske troppene i Norge. Turen til Norge kom til å vende opp ned på hennes tilværelse. Hun forelsket seg i og giftet seg senere med skjervøymannen Theodor Kiil og vendte aldri tilbake til Tyskland. I månedens lydfil får vi høre Senta Pigge fortelle deler av sin dramatiske historie.

Portrett av Sigrid Bugge i sykepleieruniform.

(04.09.1915 - 13.05.2011) Hun var født i Oslo i 1915, og etter hvert flyttet famlien til Bodø. Bodø ble hjembyen hun alltid kom tilbake til

I 1945 sendte Hjemmestyrkene (HS) ut et brev til flere offentlige instanser i Nordland. Brevet handler om tvangsutskriving av kvinner til ubetalte vaskejobber og at dette må inn i lovlige former før utskrivingen kan fortsette.

De kvinnene som var aktuelle for disse vaskejobbene, var dem som var beskyldt for å ha hatt omgang med representanter for okkupasjonsmakten, såkalte «tyskertøser». Ingen av kvinnene som allerede var blitt tvangsutskrevet, hadde hatt saken sin i retten.

 

 

En av de overlevende forteller om de dramatiske minuttene da de forliste sjøfolkene fikk landkjenning.

 

 «Vi nærmet oss stadig den frelsende klippeøy, men det var ikke på noen av sidene en strand der vi kunne lande, da hele dens omkrets var steil. Som ved et under førte vår frelser oss til den eneste lille strand som fantes, som svake fugler, som når jorden etter endt flukt.»

Konerne ved vanposten 1920

Romanen "Konerne ved vandposten" av Knut Hamsun overlevde etterkrigstidens harme, takket være at den ikke var satt på plass i bokhyllen.

Sundhedskommisjonen

Alstahaug Sundhedskommissions rundskriv fra 1894 skulle begrense antall smittede og syke i herredet.  Alle opplysninger om smittsom sykdom skulle uoppholdelig bringes  til distriktslegens kunnskap.

Fra samlingen til Ola Sæther hos Arkiv i Nordland

Ola Sæther har i en årrekke forsket på den norske bosettingen på den russiske Murmankysten. Mange nordmenn slo seg ned her i siste halvdel av 1800-tallet og det var flere vel fungerende bosettinger med god kontakt med Norge. Kolonistene hadde mange særrettigheter, deriblant fri grensepassasje. 

Fra fødeavdelingen  på Bodø Sykehus. AIN.AS07130.0011

 

Arkiv i Nordland har mottatt fotosamlingen etter sykepleier Åge Johansen. Samlingen omfatter nærmere 1400 bilder og strekker seg over perioden 1920–1990. Samlingen er en unik kilde til dokumentasjon av (som gjennom bilder dokumenterer) helsevesenets utvikling i Nordland.

Tegning av Suezkanalen.

 

Under arbeidet med å ordne arkiv etter Sulitjelma Folkeskole fikk vi oss en overraskelse når vi kom over en rekke eksotiske bilder.