Ordning og katalogisering er en viktig del av Arkiv i Nordlands arbeid. Av og til dukker det opp spennende fotografier innimellom alle sakspapirene…

Arkiv i Nordland har vore med i programserien «Hvem tror du at du er?» på NRK1. Her vart vi med Vegar Ulvang på leiting etter oldefar Wilhelm Skogsholm ymse stader på Helgelandskysten. Det som ikkje kom fram i programmet, er at namnet Ulvang òg kjem frå desse traktene, nemleg Ulvangen i Leirfjord.

Foto av moloen og Bodø havn med Rønvikfjellet i bakgrunnen. Vind og høye bølger. Datering: 1912-1920. Hentet fra Arkivet etter Salten Dampskipsselskap AIN.AS08142.0610

 

25. januar 1893 blåste det opp til storm i Lofoten og Vesterålen. Havet var fullt av fiskebåter under Lofotfisket. Hele 130 fiskere mistet livet under storstormen. Arkiv i Nordland besitter arkiv etter hjelpefondet som ble opprettet etter stormen.

 

 

Det første valget i et atter fritt Norge var på mange måter et spesielt valg. På grunn av krigen var det ni år siden forrige stortingsvalg, og åtte år siden forrige kommunevalg. Dette medførte at man måtte ha både stortings- og kommunevalg samme høst med bare en drøy måneds mellomrom, henholdsvis 8. oktober og 19. november. Valget bød på mange utfordringer.

 

Arkiv i Nordland overtok arkivet etter Sulitjelma Gruber i 1989. I de første årene selskapet var i drift, ble det styrt fra Helsingborg i Sverige. Først i 1933 ble det norsk selskap, og hovedkontoret flyttet til Norge. Selskapet skiftet også navn fra Sulitelma AB til Sulitjelma Guber A/S.

Den 21. september 2013 markerte Søndagsskolen Salten krets 100-årsjubileum i Bodø. Først ble det holdt en folkefest i Glasshuset med hoppemadrass, forundringsposer, boller og brus, deretter en jubileumsfest i Betania hvor også lederen i Søndagsskolen Norge, Sebjørg M. Jordheim holdt en festtale. Arkiv i Nordland ønsker å gratulere 100 års-jubilanten! 

Lite viste Nordland fylkes teaterinstruktør Torbjørn Garbrielsen at et arbeidledighetsprosjekt i teaterutdanning som startet i Stamsund i 1990 skulle bli en kjempesuksess.

 

 

 

I arkivene etter fattigstyrene i Bodø og Bodin kommune ligger over 30 saker fra desember 1943 hvor menn har kontaktet fattigstyret for å få hjelp til å komme seg hjem. I januar 1944 hadde Bodø kommune lagt ut over 2.500 kroner for å hjelpe disse mennene. Kommunen fryktet at de ville få store utgifter til å sende hjem andre kommuners innbyggere om ikke noe ble gjort i saken.

Det er ikke bare i Frankrike man finner sykling på høyt nivå.

1 Kommentar

På bildet fra Brønnøysund 9. mai 1943 poserer tyske offiserer for kamera, vel vitende om at deres våpenbrødre faller på østfronten og Berlin bombes.

Trollsteinen og Lofotkatedralen i 1998.

 

Trollsteinen i Kabelvåg er et kjent kulturminne som ligger rett ved Lofotkatedralen og E10. Reidar Bertelsen er professor i arkeologi, og har jobbet mye med Kabelvåg-området. Han har skrevet følgende om Trollsteinen:

Bodø og Omegns Turistforening har avlevert arkivet fram til ca. 1995 til AiN. Det er nå tilgjengelig for publikum og kaster et godt lys over virksomheten til BOT de siste 60 årene. BOT er en gammel forening, stiftet i 1890, men som så mangt annet ble det meste av arkivet ødelagt ved det tyske angrepet på Bodø våren 1940.

I slutten av oktober 1944 var en tysk minesveiper og ubåten U-1060 på vei sørover langs helgelandskysten. På tur sørover ble den eskortert av en minesveiper som skulle lose den gjennom et av de mange minefeltene som lå langs kysten. Etter å ha blitt angrepet av britiske fly ble den rennt på grunn.

Rundskriv

Lærere har alle et forhold til - det være seg godt eller dårlig. Og rollen som lærer har forandret seg drastisk på 100 år - fra å være blant bygdas øverste menn, til - tja, kanskje ei ganske uglesett yrkesgruppe?

Stemmeseddel fylkestingsvalget 1993 Høyre

For 30 år siden var det kommunestyrevalg. Stemmesedlene som ble til overs var det ikke bruk for etter valget. I hvert fall en av dem ble tatt vare på. Flere navn på lista er kjente også i dag. Yrkestitlene er også interessant lesning; tolloverinspektør, EDB-sjef, husmor, maskinpasser og varslingskontr.