Kaspara Johansdatter

Klikk for stort bilde Foto utlånt av Kirsten Johansen  

Familie

Kaspara Nikoline Johansdatter ble født 1.3.1879 på Røst av foreldrene gårdbruker (selveier) og fisker Johan Isaksen og Martha Græger. Ved folketellingen 1900 bodde hun fortsatt hjemme sammen med foreldrene og 6 søsken. Totalt hadde hun i alt 12 søsken.

Oluf Ingvald Amadeus Olsen ble født 15.10.1874 på Værøy av foreldre gårdbruker og fisker Ole Jakobsen og Inger Oline Christoffersdatter.

Klikk for stort bilde Kaspara og Oluf gifta seg i Værøy kirke den 11.10.1903.  Eldste barnet, Inger  Oline ble født allerede 4.7.1903, altså 3 måneder før foreldrene gifta seg, men dåpen var den 25.10., 14 dager etter bryllupet. Så kom flere barn på løpende bånd: Hjørdis Magnhild Elfrida født 15.11.1904, Gunhild Bergljot Olea født 2.11.1907, Aagot Konstance født 20.8.1910 og Oskar Johan født 13.6.1914. Familien bodde på Nordland, ikke langt fra gammelkirka og prestegården.

 

Enke med fem barn

At fiskere omkommer på sjøen med en enke som sitter igjen med flere små barn å forsørge skjedde dessverre alt for ofte. Da er det godt å ha omtenksomme sambygdinger, slik som Kaspara på Værøy hadde. 

Klikk for stort bildeInnsamling Værøy 1

"Forulykket på søen"

Så kom katastrofen for familien. Oluf omkom på sjøen den 17.11.1915. I kirkeboken er anført som dødsårsak: ”Forulykket på søen». Under merknader står: «Etter kobbefangst sammen med Lyder Nilsen kullseilte han på hjemturen like utenfor Lamholmen. L. N. ble reddet fra hvelvet». Tilbake satt Kaspara som enke med 5 barn i alderen 1 til 12 år.

Klikk for stort bildeInnsamling Værøy 2

Værøy hjelper Kaspara

Men hun hadde omtenksomme naboer. Sognepresten på Værøy,  Wollert Krohn-Hansen, ordnet med en pengeinnsamling i menigheten på Værøy. Innsamlingsbrevet er bevart, her skriver han bl.a. «Jeg tror at etterkomme manges ønske ved paa denne maate at gi vor inderlige medfølelse praktisk utslag ved at forsøke at lindre litt de økonomiske bekymringer som gjør sorgen og savnet dobbelt tunge at bære». Wollert Krohn-Hansen var den første som skrev seg på, med 5 kroner. Det er nesten hundre bidragsytere med beløp mellom 25 øre og 5 kroner. Til sammen kom det inn 105 kroner og 82 øre!

Klikk for stort bildeBrev fra Grøtting Berg

Norge hjelper Kaspara

Sognepresten skrev også brev til en kjenning i Oslo, fabrikkeier Grøtting-Berg. Han tok med seg brevet til Morgenbladet som omtalte saken i en artikkel på første side i avisen den 29.1.1916 der de også ba om penger til Kaspara og barna. I et svarbrev til sognepresten ba Grøtting-Berg om at det ikke måtte gjøres fradrag i familiens eventuelle understøttelse fra forsorgsvesenet på grunn av pengene, og om anvisninger for hvordan pengene skulle overføres.


Klikk for stort bildeKaspara regnskap

2.000 kroner

Kroner 2000 ble etter hvert overført til en konto i Værøy sparebank. Brevet fra Morgenbladet var underskrevet «Ærbødigst C. Hambro».  Det fortsatte å komme midler til Kaspara etter dette, bl.a. 5 kroner fra Fagerborg ynglingeforening. Pengene ble porsjonert ut til Kaspara i mindre beløp. En del av pengene ble også brukt som betaling for varer, som ved og mel. Sogneprestens sirlige regnskap med samtlige bilag er bevart.

Overformynderiet

Den 21.12.1918 ble enda en sorgens dag for Kaspara. Da vedtok overformynderiet på Værøy at alle barna, unntatt den eldste, skulle tas fra henne. Overformynderiet vedtok samtidig at det resterende av de innsamlede midler, kr 1450,-, ble å fordele mellom enken som fikk halvparten og barna som delte resten. Siste avsnitt i overformynderiets vedtak lyder: «Hvis enken indgaar nyt egteskap blir den da gjenstaaende kapital at dele likt mellom barna av første egteskap». Pengene ble fortsatt delt ut i kvartalsvise porsjoner med siste utbetaling den 15.7.1924.

Klikk for stort bildeBrev fra Fagerborg

Nytt ekteskap

Kaspara ble gift på nytt med Lyder Nilsen fra Hemnes, han som var sammen med Oluf da han druknet. De fikk sønnen Olvar Holberg allerede den 28.9.1918, og den 9.6.1921 kom sønnen Johan Martin. De giftet seg i Værøy kirke først den 6.9.1924. At de ventet så lenge kan ha noe å gjøre med overformynderiets vedtak, men det er bare spekulasjon. 

 

Portrettfoto av Kaspara er utlånt av Kirsten Johansen

Bodø, 29.11.2013 Arnstein Kjelaas