Søndagsskolen Salten krets feirer 100 års-jubileum i 2013

Den 21. september 2013 markerte Søndagsskolen Salten krets 100-årsjubileum i Bodø. Først ble det holdt en folkefest i Glasshuset med hoppemadrass, forundringsposer, boller og brus, deretter en jubileumsfest i Betania hvor også lederen i Søndagsskolen Norge, Sebjørg M. Jordheim holdt en festtale. Arkiv i Nordland ønsker å gratulere 100 års-jubilanten! 

Klikk for stort bildeSangbokside: Min båt er så liten 

Den første søndagsskolen vi kjenner til i Norge var i 1730-årene i Ås kommune i Akershus. Haugianere startet mange søndagsskoler ved inngangen til 1800-tallet, men det var først i 1844 at den første organiserte søndagsskolen startet opp i Stavanger. I Christiania var det oppstart av søndagsskole i 1864, Bergen i 1871, Trondheim i 1873, og i Bodø på 1870-tallet. Søndagsskolearbeidet har vært sett på som kirkens mest grunnleggende arbeid. Det var og er ennå et tilbud til barn og fungerer som en gudstjeneste med undervisning og opplevelse.

Klikk for stort bildeSøndagsskolen Saltvern

 

Søndagsskolen Norge (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) ble stiftet i 1889. Målet var blant annet å styrke arbeidet med å etablere nye søndagsskoler og lage materiell til disse. Søndagsskolen Norge bestod i 2012 av 25 kretser, 1365 søndagsskoler og barnegrupper med ca. 34 000 medlem barn. 

I Nordland er det fire kretser: Vesterålen, Salten, Lofoten og Helgeland. 
Jubilanten Salten krets ble stiftet i 1913 på Skjerstad og hadde da 12 innmeldte søndagsskoler med 470 barn og 23 ledere. Den første lederen var Fredrik Nystad som var emissær i Indremisjonen. Medlemstallene på søndagsskolene har variert og gått i bølgedaler, men det kan virke som om «gullalderen» var på 1950- og 60-tallet. Etter dette har tallene gått ned, og mye arbeid har gått på å synliggjøre søndagsskolen, øke medlemstallene og bedre økonomien. 

Kretsstyret, med formann, sekretær, kasserer og styremedlemmer bestod gjerne av representanter fra ulike steder innad i kretsen. Siden Salten krets er et stort og vidstrakt geografisk område som strekker seg fra Meløy i sør til Evenes i nord, samt Værøy og Røst, ble møter holdt i ulike deler av kretsen. På grunn av avstandene var det en utfordring å få alle med på medlems-, krets– og årsmøter, noe som Alice Ramberg sier i sitt brev fra 1962: «Takk for meddelelse om styremøte på Fauske. Jeg har anledning til å reise, men synes at vegen er lang og kostbar for et lite møte. Jeg har ingen kjente på Fauske og blir da gående der i flere timer. (…)» Året etter skriver Ulrick Riedl i sitt brev til Norsk Søndagsskoleforbund: «(…) På grunn av liten tilslutning har vi ikke kunnet holde årsmøtene hvert år slik som forutsetningen er. (…)»

Klikk for stort bildeForside av Norsk Søndagsskoleblad nr 4-2003

 

Arne Sørby skrev om Salten krets i et reisereferat i Norsk Søndagsskoleblad fra 1. september 1950. Han besøkte et 20-talls steder og søndagsskoler. Det var stor kontrast på oppmøtet til barnegudstjenestene: fra vel 100 barn ved Ankenes kirke, til Ness søndagsskole med 100 % oppmøte av barna på Ness; to gutter og to piker! Sørby antok at sistnevnte måtte være landets minste søndagsskole. Den langstrakte kretsen og lange reiseruta fikk ham også til å sette ny personlig rekord: På to netter sov han i syv forskjellige senger!

På 1990-tallet jobbet kretsen med å bevisstgjøre de lokale søndagsskolene om kretsen eksistens og tilbud. I de senere år har det også vært en utfordring å få flere menn med.

Klikk for stort bildePlakat for søndagsskolen

 

Arkiv i Nordland har arkivet etter Søndagsskolen Salten krets, som hovedsakelig er fra 1957-2003. Det fins også kopier av rapporter fra 19 søndagsskoler til Norsk søndagsskoleforbund fra 1943, men arkivet er dessverre mangelfullt. Det er ikke godt å vite hva som er årsaken til mangelen, men man har antatt at det eldste arkivet gikk tapt under bombingen av Bodø i 1940. Arkivet består for det meste av årsmeldinger fra kretsens søndagsskoler og årsmøtereferater, men også noe korrespondanse og trykksaker som bl.a. sang- og kurshefter.

Hvis noen vet av eldre materiale eller fotografier fra Søndagsskolen Salten Krets eller andre søndagsskoler, ber Arkiv i Nordland dem gjerne ta kontakt.