Sulitjelma Gruber

Klikk for stort bilde

Arkiv i Nordland overtok arkivet etter Sulitjelma Gruber i 1989. I de første årene selskapet var i drift, ble det styrt fra Helsingborg i Sverige. Først i 1933 ble det norsk selskap, og hovedkontoret flyttet til Norge. Selskapet skiftet også navn fra Sulitelma AB til Sulitjelma Guber A/S.

Klikk for stort bilde
Arkiv i Nordland overtok arkivet etter Sulitjelma Gruber i 1989. I de første årene selskapet var i drift, ble det styrt fra Helsingborg i Sverige. Først i 1933 ble det norsk selskap, og hovedkontoret flyttet til Norge. Selskapet skiftet også navn fra Sulitelma AB til Sulitjelma Guber A/S.
Sentrale arkivserier som protokoller for ”styrelsemøte og bolagsstämne” (styremøte og generalforsamling) har vært fraværende for ”svenskeperioden”, og en rekke henvendelser til svenske arkivmiljø har ikke satt oss på noe spor.
I høst fikk vi melding om at det blant etterlatenskapene etter en tidligere ansatt i Sulitjelma Gruber var en del dokumenter som tilhørte gruveselskapet. Vi har nå fått overført disse tingene, og oppdaget til vår store glede at det i materialet var komplette styre- og generalforsamlingsprotokoller for den nevnte perioden. Gjesteboka fra gruveselskapets messe for perioden 1887–1976 var også blant tingene, og det var andre gamle og svært verdifulle dokument i samlingen.
Arkiv i Nordland er svært takknemlig for at familien tok kontakt og sørget for at de verdifulle arkivaliene kom til rette. Samtidig må vi undre oss over vedkommende som har ”tatt vare på” disse sakene så lenge uten å varsle Arkiv i Nordland – som han så vel kjente til. Vi har tidligere brukt ordtaket om at det som ikke er brent eller stjålet, kommer alltid fram.
Nå kan vi bare håpe på at også brente ting kan komme til rette …
 
  
 
Kart
Situationskart over den Del af Langvands Omgivelser hvorover Sulitelma Aktiebolag önsker at disponire for sin Bedrift med Angivelse af de Anlæg som för denne hittil er forudsede. (Forstörret og kompletteret efter Hr. Forstassistent Nieuwejaars Kroki over Langvandets statsskog af September 1887 ved: Fr. Schütz.) 
 
kart      kart