Todt-leir på Straumøya

I arkivene etter fattigstyrene i Bodø og Bodin kommune ligger over 30 saker fra desember 1943 hvor menn har kontaktet fattigstyret for å få hjelp til å komme seg hjem. I januar 1944 hadde Bodø kommune lagt ut over 2.500 kroner for å hjelpe disse mennene. Kommunen fryktet at de ville få store utgifter til å sende hjem andre kommuners innbyggere om ikke noe ble gjort i saken.

Klikk for stort bilde

 

Mennene ble løslatt rett før jul i 1943 fra arbeidsleiren på Straumøya. De hadde havnet på Straumøya etter at de ble arrestert av tyske myndigheter, stort sett var alle arrestert i perioden august-oktober 1943. De fleste fra Trondheimsområdet.

Det var ulike grunner til at de hadde blitt arrestert: besittelse av radio, ulovlig fotografering, ulovlig opphold på tysk område eller arbeidsfravikelse.

Arbeidsfraskrivelse ser ut til å være den vanligste årsaken til at de ble sendt til Straumøya. Notatene fra politiets avhør av de løslatte sier ikke så mye om hva en slik arbeidsfraskrivelse dreide seg om, men det kan se ut som om at de har nektet å utføre ordrer de er blitt gitt. Dokumentene sier heller ingenting om hva disse ordrene gikk ut på.

Arbeidsleiren de havnet i lå på Straumøya, uten nærmere stedsangivelse, og blir innimellom beskrevet som en Todt-leir.

Politiet i samarbeid med fattigstyrene i Bodø og Bodin, forskutterte penger til disse mennene slik at de kunne komme seg hjem igjen. Enkelte hadde klær og legitimasjon i orden, mens andre måtte få hjelp med dette før de kunne dra.

Bodø fattigstyre var i januar bekymret for alle disse uforutsette utgiftene, og fryktet at det kom til å påløpe enda mer etter hver. Fattigstyret sendte i januar 1944 brev til Stiftsdireksjonen og ba om retningslinjer for hvordan disse sakene best kan løses.