Tour de Kjerringøy

Det er ikke bare i Frankrike man finner sykling på høyt nivå.

Klikk for stort bilde

Under ordning av arkivet etter Kjerringøy forsyningsnemnd dukket det opp et interessant brev. I brevet søker entreprenørforretningen Aune & Gaasvik A/S om anvisning av sykkel til herr Jens Skille; en av deres ansatte. Det står at herr Skille fram til da har benyttet firmaets sykkel, men at den var blitt både «… ubrukbar og umulig og reparere …».

I brevet fortelles det videre at herr Skille i stillingen som oppsynsmann 3-4 ganger daglig må sykle 11 km i forbindelse med timekontroll av de ansatte. Å måtte sykle 3-4 mil daglig på veier av 1942-standard var neppe spesielt bekvemt. All honnør til herr Skille!

Under andre verdenskrig ble omtrent alle konsumvarer gjenstand for rasjonering i Norge. Også i noen år etter krigens slutt fortsatte rasjoneringen av enkelte varer. Biler var den varegruppen som lengst var omfattet av rasjoneringstiltak. Først i 1960 ble det fri omsetning av biler her til lands.