Turistforeningsarkiv tilgjengelig ved AiN

Bodø og Omegns Turistforening har avlevert arkivet fram til ca. 1995 til AiN. Det er nå tilgjengelig for publikum og kaster et godt lys over virksomheten til BOT de siste 60 årene. BOT er en gammel forening, stiftet i 1890, men som så mangt annet ble det meste av arkivet ødelagt ved det tyske angrepet på Bodø våren 1940.

Klikk for stort bilde

 
I dag forbinder vi gjerne turistforeninger med hytter, varder med røde T-er på og turer i fjellet. Slik er det også med BOT i dag. Foreningen har en rekke hytter rundt om i distriktet, de fleste knyttet til Saltfjell- og Svartisområdet, og det arrangeres mange turer. Foreningen har egne grupper for barn og ungdom, og for spesialinteresser som brevandring, grotting og klatring, og arbeidet retter seg mot allmennheten.
 
Men ting har endret seg. Fra starten var BOT, som turistforeninger flest, en arena for interesserte fjellmenn fra borgerskap og embetsstand. Kvinnene hadde andre interesser, men i 1938 ble det etablert en egen damegruppe. Folk flest kunne også ha interesse for friluftsliv, men det forgikk innenfor andre rammer.
 
BOTs virksomhet var lenge organisert i en fjellgruppe og en reisegruppe. Reisegruppens oppgaver ligner på dagens turistkontorer, og driften av Turisthytta, en restaurant på utkiksstedet Rønvikfjellet var den sentrale oppgaven. Den gamle tømmerbygningen var en populær møteplass for tilreisende turister, men etter hvert ble den for liten og tilfredsstilte ikke tidens krav. Den ”nye” Turisthytta ble bygd i 1962 og drevet som eget selskap, og da falt også behovet for Reisegruppen bort.
 
Fram til 1950-tallet hadde BOT et fåtall hytter. Den første var Ljøsenhammerstua fra 1932. Senere kom Lomihytta i Sulitjelma, og Argalad. Foreningen fikk også adgang til Lappevesenets hytte ”Saltfjellstua”, og Erlingsbu i Bodinmarka ble overtatt. Etter 1950 ble hyttesaken viktigere for BOT, og fra 1960 og utover har foreningen etablert et omfattende nett av hytter, fra fjære til fjell. Nærmere om hyttene kan vi finne i arkivet, og i bøker og skrifter som BOT har produsert.
 
I de siste 40 årene har også kvinnene kommet til i organisasjonen, og foreningsarbeidet har også fått fotfeste i omegnskommunene, først gjennom lokalutvalg og senere i form av lokale turlag.
 
 
 
(kilde: BOTs arkiv)
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde