Utsatt yrkesgruppe - også dengang da..

Lærere har alle et forhold til - det være seg godt eller dårlig. Og rollen som lærer har forandret seg drastisk på 100 år - fra å være blant bygdas øverste menn, til - tja, kanskje ei ganske uglesett yrkesgruppe?

Rundskriv - Klikk for stort bilde

"Bjørn om vinteren og lærer om sommeren", "lærere snur jo bare bunken", "kommer seint og går tidlig". - Statusen som lærer har vært så ymse de siste årene.

Lærere er ei viktig yrkesgruppe som faglig og tildels sosialt skal forme små barnesinn, og være foreldrenes støttespiller til å lage "gangs menneske" av den oppvoksende slekt. Men hvem har ikke fått med seg at det har vært en del støy rundt uro i skolen, lærerlønninger, uklare lærerroller osv?

Idag kan det se ut som det foregår en snuoperasjon til fordel for læreryrket, der det både fra TVserier, statlig hold, og opplæringsinstitusjoner ønskes å oppgradere lærerrollen. Og vi trenger mange flere dedikerte, flinke mennesker som ønsker å bekle rollen som lærer hvis vi skal få ei velfungerende skole.

Men krav om bedrede forhold fra lærernes side er ikke av nyere dato. Som vi ser av bildet, har lønnsspørsmålet vært oppe tidligere. Og i oppropet går de så langt som til å advare mot å bli lærer - for DET yrket er reine sveltihjel! Oppropet er fra 1916, og det er Kristiania lærerforening som advarer på det sterkeste!

Du finner teksten som pdf til høyre dersom du vil studere den nærmere. Det er også fritt frem for lærere å kopiere deler av teksten dersom noen finner den nyttig i lønnsoppgjøret...