Valget er slutt, det er stemmesedler til overs.

For 30 år siden var det kommunestyrevalg. Stemmesedlene som ble til overs var det ikke bruk for etter valget. I hvert fall en av dem ble tatt vare på. Flere navn på lista er kjente også i dag. Yrkestitlene er også interessant lesning; tolloverinspektør, EDB-sjef, husmor, maskinpasser og varslingskontr.

Stemmeseddel fylkestingsvalget 1993 Høyre - Klikk for stort bilde