Viktig speiderhistorie katalogisert

Fra Speiderarkiv - Klikk for stort bildeFra Speiderarkiv ved Arkiv i Nordland

Speiderbevegelsen har stått sterkt i Bodø og Nordland i over 100 år. Speiderne har gjennom årenes løp etterlatt seg et rikt arkiv med bruddstykker fra deres historie. Arkivene forteller om flere ildsjeler som har viet utallige dugnadstimer i speiderens tjeneste.

En av disse ildsjelene var Gunnar Høgsæt som gikk inn i 1. Bodø speidertropp i 1914 og var tro mot speidersaken helt frem til sin død i 1990. Arkivene forteller om alle de nasjonale utmerkelsene han fikk i sin tid i organisasjonens tjeneste. Høgsæt har etterlatt seg et privatarkiv hos Arkiv i Nordland hvor han har samlet informasjon fra sin mangeårige virksomhet som troppsleder i 1. Bodø speidertropp.Fra Speiderarkiv (Høgsæt) - Klikk for stort bildeFra Speiderarkiv (Høgsæt) ukjent

 

Over tid har Arkiv i Nordland også fått avlevert en rekke andre speiderarkiv. Gjennom ordningsarbeidet som har foregått sommeren 2017 har man fått utfyllende informasjon om speiderbevegelsen i Bodø, Salten og Helgeland.   

 

Fra Speiderarkiv - Klikk for stort bildeAvisutklipp - i forbindelse med landsleir i Bodø 1964

Etter ordningsarbeidet i sommer har Arkiv i Nordland følgende nye katalogiserte og ordnede speiderarkiv:

1. Bodø speidergruppe,

1. Skjerstad speidergruppe

2. Bodø speidertropp av Norsk guttespeider-forbund

1. Bodø av Norsk pikespeiderforbund

Salten krets av Norges speiderforbund

Salten krets av Norsk pikespeiderforbund

Salten krets av Norsk guttespeider-forbund

Helgeland krets av Norsk guttespeider-forbund og

Hattfjelldal speidertropp.

Det er også tilgjengelig noe informasjon om KFUK/KFUM sine speidergrupper i Bodø.

 

Innholdet i arkivene er blant annet: foto, filmruller, lydopptak, avisutklipp, korrespondanse, egenproduserte gjenstander og trykksaker, regnskap, Medlemsoversikt, patruljebøker med logg over oppmøte og harelort. Av filmruller kan man trekke frem filmrullen fra landsleiren i Bodø i 1964.

Klikk for stort bildeBjørn-Åge Nilsen har ordnet speiderarkiv fra Nordland i sommer, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle disse arkivene er søkbare gjennom www.arkivportalen.no