Fire menn speider etter egg i fuglefjell på Røst

Onsdag 14. april kl. 12.00 blir det webinar om arkivtilsyn og 10 tips til god dokumentasjonsforvaltning.

Konferansedeltaker følger med på foredragsholder

  

Arkiv i Nordland/ Interkommunalt Arkiv Nordland har gleden av å invitere medlemskommunene i IKAN, fylkeskommunale etater og interkommunale selskaper til Kontaktkonferansen 2021. I år vil denne bli avholdt digitalt 21.–22. april kl. 09.00-12.00.

Illustrasjonsfoto av en mann som flytter en palle med arkiv

 Grunnet koronasituasjonen i Bodø er dessverre Arkiv i Nordland stengt for alle som ikke er ansatt ved bedriften. Lesesalen har vært stengt i en lengre periode og nå har vi dessverre ikke anledning til å ta imot avleveringer av arkiv heller. Hvis du har en avtale om å avlevere i nær fremtid og ikke har hørt fra oss så ta gjerne kontakt med Rune Kjelaas på runkje@nfk.no 

Mann i samisk kofta kjørende på en båt. Bilde tatt i Sverige

I forbindelse med den samiske nasjonaldagen 06. februar legger vi ut bilder med samiske motiver på vår fotonettside foto.arkivinordland.no

Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine!

 Arkiv i Nordland har mottatt viktig arkivmateriale som var infisert av mugg. Disse muggsporene kan skade både dokumentene og menneskene som arbeider med dem. Våre IT-lærlinger har tatt tak i dette og sett på hvordan teknologi kan brukes og utvikles for hjelpe oss å jobbe tryggere og mer effektivt.

   

 

Personregistermateriale er rettighetsdokumentasjon som kommuner har plikt å bevare.

Personregistermateriale skal ordnes før avlevering til Arkiv i Nordland. Hvordan arkivet skal ordnes er avhengig av hvilken type personregistermateriale det er snakk om. 

 

 

 

 

 

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset stenger vi lesesalen inntil videre. Dette for å beskytte lesesalsgjester og ansatte. Publikum er hjertelig velkommen tilbake på et senere tidspunkt.

Hvis du har arkivmateriale som det haster med å se i så ta kontakt på 75 65 04 60 eller post@nfk.no

Jubileumsbok Sulitjelma Gruber 25 år oppslag

 I forbindelse med Sulitelma Aktiebolags 25-årsjubileum gav styret Rudolf Berg oppdraget med å skrive verkets historie. Resultatet ble en nydelig, skinninnbundet bok som nå kan studeres nærmere på Digitalarkivets nettsider.

 Digitalisering i offentlig sektor skyter fart. Det som i går var analogt og papirbasert, forventes i dag å være digitalt og lett tilgjengelig av både saksbehandlere og brukere.  

Ved å digitalisere arkiv vil institusjoner lette arbeidet for saksbehandlere. Det vil legge til rette for en mer effektiv arbeidsflyt og muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering av, blant annet byggesaksarkiv, vil forenkle kundedialogen med innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene i etterkant kan oppbevares av Arkiv i Nordland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1986 startet «Stadnamnprosjektet i Nordland». 32 år senere, i 2018, ble kartet lansert på nett med 160.000 kartfestede stedsnavn. Stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket. I tillegg er det samlet informasjon om hvert enkelt navn, for eksempel om opphav, uttale og natur- og kulturkategorier.

Språkrådet.no har nå laget en åpen versjon som gjør det mulig for publikum å se stedsnavn fra andre steder i landet og plasseringer fra Nordland som foreløpig ikke har blitt lagt ut på stadnamnkartet vårt.  

 

Staurneset var et rettersted som fikk navnet etter at to søskenbarn fikk barn sammen. Til skrekk og advarsel ble disse to halshugget og plassert på staur slik at de som tok sjøveien til Vassås kirke fikk se hva som skjedde hvis man hadde utuktig omgang.

  Arkiv i Nordland ble i fjor sommer godkjent lærebedrift og for noen uker siden fikk vi våre første to lærlinger på plass. Adel Holm Gundersen og Mathias Krogh skal være hos oss de kommende to år. Velkommen til oss! 

  Ika Hordaland har laget oversikt over 20 ulike kommunale arkivskapere etter 1965. Oversikten er utarbeidet for å lette arbeidet i interkommunale arkiv, men er også nyttig for arkivledere i kommunene: Har vi kontroll på disse arkivene hos oss?

Arkiv i Nordland har utarbeidet en mal for bevarings- og kassasjonsplan for kommunene. Denne er nå oppdatert. Last den gjerne ned her på nettsiden 

Før 1860 trengte man reisepass for å bevege seg mellom fogderier og prestegjeld innenlands, og over landegrensene. Det var straffbart å innlosjere og å frakte "løsgjengere". Her har vi funnet fram tre reisepass som kom inn til oss via Rødøy prestekontor.

 

Vi lanserer i dag vår fotonettside. Luft hunden, hent tekoppen din og sett deg tilrette for å nyte bilder fra Nordland over et langt tidsspenn. Timene vil garantert fly mens du utforsker både steder, samlinger og fotografer. Velkommen inn på http://foto.arkivinordland.no/fotoweb/

Lesesalen åpnes for gjester.  Dette har vi gledet oss til.

Dere skal slippe å bruke samme verneutstyr som karene fra Nordland Portland Cementfabrikk, men noen forhåndsregler må vi ta for å sikre både gjester og ansatte.

Besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med oss på Arkiv.i.Nordland@nfk.no eller 75 65 04 60 et par dager før ankomst for å sikre deg plass. Det blir nemlig bare åpnet for to gjester om gangen for å sikre god avstand. Vask eller sprit hendene ved ankomst.

Besøksadresse: Mørkvedtråkket 24. 8026 Mørkved

 

Velkommen til oss

 Vi ønsker Vågan kommune velkommen i IKAN!

I arkivet etter A/S Sulitjelma gruber finnes det en liten samling med utklippsbøker som er fulle av avisutklipp fra perioden 1903–1919. Utklippene er hovedsakelig fra svenske aviser, og de som har samlet utklippene har særlig vært opptatt av forhold ved Helsingborg Kopparverks Aktiebolag og Sulitelma Aktiebolag.

I anledning 1. mai-feiringen vil vi trekke frem et helt spesielt avisinnlegg skrevet av Kata Dahlström. Dahlström var svensk sosialist, agitator og forfatter og beskrives av Store norske leksikon som «en av Sveriges mest betydelige folketalere». Som vi skal se kunne hun skrive med stor kraft også.

 Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland har inngått et arkivsamarbeid som gjør mange privatarkiv tilgjengelig for publikum.
 

 Oppdatert informasjon pr april 2019.

 09. april er det 80 år siden panserbåtene p/s "Eidsvold" og p/s "Norge" ble senket av den tyske invasjonsstyrken i havnen i Narvik. Dette var starten på slaget om Narvik som varte frem til 08. juni 1940. 

Under ordningen av arkivet til Narvik kommune ble rapporten fra sjefen for Ofot-avdelingen og p/s "Norge", Per Askim, oppdaget. Vi har transkribert rapporten og her kan vi lese om de dramatiske hendelsen i Narvik havn 09. april slik Per Askim opplevde det. 

 

Norsk Kulturråd støtter Arkiv i Nordland med 80 000 kr for arbeidet med ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Harry Westrheim og 240 000 kr til bevaring og registrering av fotoarkivet etter Johnson & Sotberg. Begge arkivene er viktige på hver sine måter og vi er veldig glade for støtten! 

 

I disse koronatider med hamstring av matvarer kan vi se tilbake på krise- og reguleringstiltak som tidligere er gjort for å sikre at befolkningen skulle få tilstrekkelig med nødvendige varer. Tiltakene ble også satt i verk for å hindre en samfunnsskadelig prisstigning.

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset stenger vi lesesalen fra mandag 16. mars. Dette for å beskytte lesesalsgjester og ansatte. Publikum er hjertelig velkommen tilbake på et senere tidspunkt.

Hvis du har arkivmateriale som det haster med å se i så ta kontakt på 75 65 04 60 eller post@nfk.no

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset har styret i Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) besluttet å utsette vårens kontaktkonferanse og representantskapsmøte til høsten. Mer informasjon vil komme etterhvert.