Mal for bevarings- og kassasjonsplan for kommunene

Klikk for stort bilde Camilla Austli Thommesen Arkiv i Nordland har utarbeidet en mal for bevarings- og kassasjonsplan for kommunene. Denne er nå oppdatert. Last den gjerne ned her på nettsiden 

Vi anbefaler at denne malen benyttes som et utgangspunkt for utarbeiding av kommunens egen bevarings- og kassasjonsplan. Kommunen kan velge å øke detaljnivået ved å tilføye rutiner for spesifikke fagområder og dokumenter. I tillegg bør kommunen sette inn punkt som dekker kommunale foretak, interkommunale samarbeid kommunen er med i og forholdet til eventuelle interkommunale selskap.