Rapport om senkingen av panserbåtene i Narvik

Klikk for stort bildePanserskipene P/S "Norge" og P/S "Eidsvold" for anker i Narvik. Narviksenteret. Filnavn 14009  09. april er det 80 år siden panserbåtene p/s "Eidsvold" og p/s "Norge" ble senket av den tyske invasjonsstyrken i havnen i Narvik. Dette var starten på slaget om Narvik som varte frem til 08. juni 1940. 

Under ordningen av arkivet til Narvik kommune ble rapporten fra sjefen for Ofot-avdelingen og p/s "Norge", Per Askim, oppdaget. Vi har transkribert rapporten og her kan vi lese om de dramatiske hendelsen i Narvik havn 09. april slik Per Askim opplevde det. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra sjefen for :                                                                                                                      Narvik, 16. april 1940

«Ofoten-avdelingen &                                                                                                        NARVIK KOMMUNE

p/s «Norge»

 

 

                                                             Til

Kommanderende Admiral.

 

Mandag morgen 8 ds. Var Ofotenavdelingens fartøyer fordelt slik:

Panserskibene til ankers i Narvik med akterfortøyning for å kunne ha telefon om bord. Ubåtdivisjonen og «Lyngen» la likeledes i Narvik fra lørdag formiddag på grunn av et mindremaskin havari på «Lyngen». «Kelt» lå på bevoktning mellom Barøy og Kjellodden. «Michael Sars» i Lødingen.

Ved meddelelsen omtrent klokken 0600 om at månefelt var utlagt i Vestfjorden, ga jeg ordre til panserskibene om å gjøre klart skib og fyre op på alle kjeler. Undervannsbåtene fikk ordre om å gjøre krigstorpedoene klare og avgå snarest til Liland hvortil «Lyngen» fulgte utpå dagen. «Syrinn» og «Thorodd II» fikk ordre om å patruljere på hver sin side av minefeltet. All trafikk over Vestfjorden blev stanset gjennom S.F.D.S ved meddelelse til havnefogder og ekspeditører.

Utpå dagen blev fyrene benket på panserskibene, men det blev atter gjort klart til gang omtrent klokken 2000 da der blev mottatt meddelelse, opprinnelig fra England, om at tysk angrep på Narvik var sannsynlig ved midnattstid. Jeg sendte så «Eidsvold» ut i innløpet, men blev selv liggende for å ha telefon om bord lengst mulig. Undervannsbåtene gikk lengre inn i Bogen for å ligge dekket mot innsyn, og begge bevoktningsbåter blev sendt ut på feltet.

Et tysk hvalkokeri var kommet inn på havnen ved 1700 tiden og blev visitert av sjefen for «Senja» som hadde oppsyn på havnen. Sjefen meddelte meg at kapteinen hadde opgitt at fartøyet kom fra Ishavet og hadde olje og proviant om bord. Sjefen hadde spurt en av mannskapet om de kom fra Petsamo hvilket de bekreftet. Jeg antok derfor at fartøyene hadde ligget i nord-russisk eller i nord-finsk havn under den finsk-russiske krig.

Omtrent klokken 0320, 9 ds. mottokes melding fra bevoktningen om at 9 tyske jagere passerte inn Ofotfjorden. Jeg ga ordre om å slå alarm, la alle kanoner ved stridsammunisjon (sprenggranat) og lette. «Eidsvold» blev underrettet og fikk ordre om å hold lyttevakt på «UK». Da fortøyningene straks blev kastet loss fra borde og innhivingen begynte brakk telefonkabelen hvorved min forbindelse med land ophørte. Under innhivingen kom en havnebetjent om bord med ordre om at jeg skulde melde meg i telefonen iland hurtigst mulig. Jeg ga han ordre om først å underrette de norske fartøyer på havnen om at angrep på Narvik var forestående og derpå motta telefonbeskjeden iland. Denne beskjed blev mottatt umiddelbart før kampen og gikk ut på at tyske fartøyer skulle beskytes, engelske derimot ikke.

Under innhivingen og under gang utover mot innløpet blev surringen på redningsflåter og båter kastet loss. Livbelter utdelt og styrbord sidefartøyer firt  av på slep langs siden, da jeg var forberedt på å bli torpedert.

Jeg antar at jeg omtrent klokken 0430 var i posisjon ut for malmkaien med bagbords batteri bærende mot innløpet. Kort efter blev to jagere synlige i snetykken i innløpet ved Ankernes-siden. Da jeg noget tidligere hadde fått radiomeddelelse om at engelsk krysser lå ved Ramnes og da Vestfjorden tidligere på dagen hadde vært full av engelske krigsskib, anropte jeg først de fremmede fartøyer med blink for å spørre om nasjonalitet og da dette ikke blev besvart, ga jeg ordre om å skyte et skarpt skudd for baugen på fartøyene. Før dette kunne bli utført var jagerne forsvunnet i snetykken som da var usedvanlig tett. Ved dette tidspunkt meddelte sjefen for «Eidsvold» i «UK» at en tysk offiser var kommet ombord med opfordring om at fartøyet skulle overgi seg. Sjefen bad om forholdsordre. Han fikk ordre om å åpne ild og svarte tilbake «Jeg går til angrep». Kort efter hørtes et brak fra innløpet, men der kunne intet sees liksom «Eidsvold» den hele tid var usynlig i snetykken skjønt den må ha ligget meget nær.

Omtrent klokken 0445 kom da to jagere som var løpet inn såvidt tilsyne borte ved dampskibskaien. Jeg åpnet ilden med styrbords batteri og der blev ialt skutt 5 skudd med 21 cm. Og 7 – 8  skudd med 15 cm. Været var noget lettere, men det var fremdeles praktisk talt umulig å se fartøyene i siktekikkertene. Tyskerne svarte med granatild og tre torpedosalver a 2 torpedoer. De to siste torpedoer traff omtrent midtskibs og «Norge» veltet styrbord over og sank iløpet av 10 til 15 sekunder omtrent klokken 0500.    

 

 

«Eidsvold». - overlevende fra «Eidsvold» forteller at den tyske offiser var om bord, i det øyeblikk han gikk i båten sendte opp et lyssignal, hvorefter jageren som lå meget nær, sendte «Eidsvold» en torpedosalve som praktisk talt sprengte fartøyet i stykker. Sannsynligvis har ett eller begge ammunisjonsmagasin gått i luften. Eksplosjonen var sikkert det brak jeg hørte.

«Bevoktningsbåtene» - «Michael Sars» og «Kelt» blev kapret av tyskerne ute i fjorden, likeså «Senja» som var på vei til Bodø for å eskortere fartøyer forbi det engelske minefelt. Sjefene for disse fartøyer hadde fra mig ordre om å ikke innlate sig i kamp.

Jeg vil tilføye at situasjonen i vesentlig grad var dominert av den usedvanlige tette snetykke som sammen med grålysningen gjorde at fartøyene bare var synlige som mørke skygger og som gjorde sikting nesten umulig.

Om skaden på de to jagere som blev beskutt av «Norge» kan intet bestemt sies. Det fortelles av overlevende «Norge» som blev bragt ombord i en av dem at der lå døde og sårede på dekket, og det går det rykte at den ene jager skal være sunket da den senere forsøkte å gå fra kaien.

Ved senere engelske angrep er «Senja», «Michael Sars» og «Kelt» senket. Jeg kjenner ikke til om hvad «B1» og «B3» har utført eller hvor de er, og «Lyngen»s skjebne er også ukjent.

Befal og mannskap på «Norge» opførte seg den hele tid med ro og koldblodighet, og alle ordrer blev utført hurtigy og presist.

________ * * ________

Av «Norge»s 238 mann store besetning var ca 45 mann permitert herav 3 på sykhus og 2 i arrest. Ca 70 mann er reddet hvorefter de omkomnes antall blir omtrent 123. 22 lik er brakt iland. Jeg vedlegger en fortegnelse over de som med sikkerhet vites reddet eller permitert. Likeledes en fortegnelse over de døde som er brakt i land i Narvik.

Jeg antar at «Eidsvold» hadde den samme besetning og omtrent samme antal permiterte. Reddet er bare 6 mann, hvorefter de omkomnes antall blir omtrent 184. 11 døde er brakt iland i Narvik. Jeg vedlegger en fortegnelse over de som med sikkerhet vites reddet og likeledes over dem som er brakt iland døde.

________ * * ________

Bevoktningsbåtene:

Besetningen på «Michael Sars», «Kelt» og «Senja» er alle reddet og befinner seg i Narvik. 

 

Klikk for stort bildePanserskipet "Eidsvold" på Narvik havn, i forgrunnen de to oppsynsfartøyene "Michael Sars og Kelt". Begge oppsynsfartøyene ble tatt i prise den 9. april av tyske styrker. Den 7. april ble Ofotdivisjonens marineavdeling opprettet med P/S "Norge" og "Eidsvold", oppsynsfarøyene "Kelt" og "Michael Sars", ubåtene B.1 og B.3, samt forsyningskipet Senja. Narviksenteret. Bildenr. 5002  

________ * * ________

 

Fungerende nestkommanderende Kaptein Sandved bar med assistanse av de overlevende offiserer tatt seg av underbringelse, bekledning og bespisning av de reddede og likeledes forberedt begravelse av de døde.

All forbindelse med de tyske militære myndigheter har gått gjennom politimesteren, og befal og mannskap har i det store og hele fått lov til å innrette sig og ferdes i byen uten at tyskerne har lagt sig opp i det.

Jeg blev fisket opp av en tysk barkasse i bevisløs tilstand og brakt på sykehuset der jeg lå fra den 9. til den 15 ds da, idet legene mente det var fare for lungebetendelse. Min identitet blev sannsynligvis ikke opdaget av tyskerne på sykehuset og efter at jeg nu er overflytet til et privat hjem i byen, håper jeg fremdeles å kunne være ukjent.

________ * * ________

 

Overnevnte tidspunkter er omtrentlige, idet alle signal og radio-journaler samt notater om mottattte og avsendte telefonmeddelelser er gått til bunns med fartøyet.

 

Signatur : Per Askim

------------------------------------------------------

Så vidt jeg kan kontrollere stemmer rapporten med begivenheten.

              (u) R. Sandved.

                                                                                      Fung. Nestkommanderende.

 

Enig:                               (u) B. Svendsen. Overkanoner.

                          (u) A. Eriksen. Signaler

                                  (u) E. A. Thuestad. Kaptein

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klikk for stort bildeRapport fra Per Askim s. 1      Klikk for stort bildeRapport Per Askim s. 2    Klikk for stort bildeRapport Per Askim s. 3