Spennede avlevering til Arkiv i Nordland

Klikk for stort bilde Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland har inngått et arkivsamarbeid som gjør mange privatarkiv tilgjengelig for publikum.
 

Nordlandsmuseet i Bodø har i mange år hatt en stor samling privatarkiv stående i magasinet i Bymuseet i Bodø. Det meste er ordnet eller delvis listeført - men har stått temmelig utilgjengelig da museet ikke har hatt ressurser til å ha og betjene en lesesal. Det siste året har Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland blitt enig om at arkivene skulle sendes til Arkiv i Nordlands arkivlokaler. Dette både for at arkivene skal få det bedre rent fysisk, men særlig for at flere skal få glede av arkivene.

Det er ca 70 hyllemeter med arkivmateriale som skal flyttes til AiN i løpet av 2020. Den første avlveringen ble levert 15.april og var på vel 32 hyllemeter. Noen arkiv doneres til Arkiv i Nordland og noen deponeres – dvs at museet leier hyllemeter. I tillegg hadde museet noen arkiv med opprinnelse i Bodø kommune som de nå har avlevert. Dette er i hovedsak fra Bodø kommune, Forsyningsnemnda.

Eksempel på arkiv som ble avlevert til Arkiv i Nordland 15.april 2020:

 • Saltens handelsforening
 • Nordland fotograflaug
 • Televerket Røsvik
 • Nordland fotograflaug
 • Avholdsforeningen i Bodø
 • B&O idrettsforening
 • Saltens handelsforening
 • Nordland fiskeriselskap
 • Godøy hønseri og avlssenter
 • Sigurd Ursin
 • Løkkegården
 • Foreningen til norske minnesmerkers bevaring
 • Bodø dykkerselskap
 • Nordland grafiske anstalt
 • Bodin Kraftlag
 • Smed Quale,
 • Salten naturlag
 • Norske Våpenhistoriske selskap
 • Salten bygdeboknemnd
 • Salten historielag
 • Bodø og Bodin borgerlige kvinneklubb
 • IK Junkeren
 • Håndballklubben Humør
 • Salten håndballkrets

«Kjerringøyarkivet», det omfattende arkivet etter handelsmennene på Kjerringøy handelsted, skal flyttes til Arkiv i Nordland senere i år. Arkivet er en del av Norges Dokumentarv, med verdensarvstatus. Det inneholder mye spennende, både for forskere, slektsforskere, og ikke minst for museet selv. Nordlandsmuseet gleder seg til å kunne gi flere tilgang til dette spennende materialet.

 

 

 

Arkiv i Nordland skal registrere arkivene i vårt arkivsystem ASTA og publiserer kataloger på Arkivportalen.no.

Når lesesalen igjen er åpnet kan dere komme å se og lese selv. Noe kan også digitaliseres på forespørsel.