Aktuelt IKAN
(22.01.2016)

Nå legger vandreutstillingen «Trolltamp – Jack Berntsen og den nordnorske visebølgen» ut på turné. 

Kommunevåpen for Gildeskål
(13.11.2015)

KS SvarUt er en tjeneste som innebærer at kommuner kan sende post elektronisk til både innbyggere og næringsliv.

 

(13.11.2015)

Arkiv i Nordland fikk nylig inn arkivmateriale fra Gildeskål Fattigvesen fra perioden 1914-1938. Dokumentene kom fram under ei loftsopprydning i et privat hjem.

(24.04.2015)

Arkiv i Nordland jobber for tiden med å systematisere oversikten over hva som finnes av arkivmateriale i Nordland. Vi ser blant annet på geografisk og tematisk spredning av privatarkivene i fylket, og hvilke kommunale arkiv som vi har registrert. Opptellingen av kommunalt arkivmateriale har gitt en interessant oversikt over tilstanden i de 44 kommunene i Nordland.

(08.08.2012)

Kristiansand kommune ble for en tid siden i Høyesterett dømt til å betale over ni hundre tusen kroner i erstatning til en elev som har opplevd mobbing i grunnskolen.