Webinar om avlevering av papirarkiv

Klikk for stort bilde Arkiv i Nordland  07 oktober hadde vi webinar om hvilke rutiner som gjelder ved avlevering av papirarkiv.

Seminaret tok for seg veiledningsheftet vi har utarbeidet for dem som skal pakke og forberede arkivmateriale for avlevering til oss.

Grovsortert avlevering

Papirarkiv leveres grovsortert til oss: Hver arkivskaper for seg, med seriene sortert for seg. Veilederen beskriver nøye hva og hvordan, slik at avleveringen blir minst mulig arbeidskrevende for avleverer og oss som mottaker.

Huskeliste for avlevering

 

  • Send skriftlig beskjed (epost eller brev) til vår mottaksansvarlig rune.kjelaas@nfk.no eller post@nfk.no om ønske om å avlevere. Denne skal inneholde info om avdeling/etat, hvilke type arkiv, ytter-år og omfang, samt kontaktperson og tlf som vi kan kontakte
  •  Lag avleveringsliste
  • Send avleveringsliste til post@nfk.no eller rune.kjelaas@nfk.no, for godkjenning FØR arkivet sendes.
  • Pakk arkivet etter kravene i veiledningsheftet (PDF, 611 kB)
  • Skriv og send inn historikk om arkivskaperne
  • Gi beskjed om arkivmaterialet inneholder mugg (og følg kravene for mugg)
  • Gi beskjed om arkivmaterialet inneholder sølv-eller skjeggkre, eller har vært lagret i rom/bygning med dette
  •  Når listene er godkjente/ eller ferdig endret vil kommunen få oppgitt en avleveringsdato.

 

Webinar er nyttig og enkelt

I alt 43 personer deltok på seminaret, noen satt flere samlet foran storskjerm, mens andre satt ved hver sin pc. Webinarer er nyttige, siden man kan nå mange med over hele Nordland, et minimum av forberedelser og avbrytelser for alle. Deltakerne trenger kun tilgang til en pc med Skype installert.