Medlemmer - fordeler og vilkår inntil 2018

Betingelsene opplistet på denne siden utgår fra 2018. De nye betingelsene ble vedtatt av styret i IKAN våren 2018, og trer i kraft fra 01.01.2019.

Klikk for stort bildeIKAN bistår medlemmene med:

  • Rådgivning - moderne arkivdanning
  • Ordning, katalogisering og forvaltning av kommunalt arkivmateriale
  • Depottjenester - fysisk og elektronisk
  • Arkivplan

 

Kontigent:

 

Deltakelse i IKAN er basert på en årlig kontingent som beregnes slik:

  • Grunnavgift for kommuner: kr 40.000,-
  • Avgift pr innbygger: kr 7,75 (kun kommuner)

KDRS:

 

Alle deltakere i IKAN betaler avgift til KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter) for utvikling av langtidslagring av elektronisk skapte arkiv.

  • Grunnavgift KDRS kr 4.000,-
  • Resterende KDRS-avgift fordeles mellom kommuner etter innbyggertall

Deponering av arkivmateriale:

  • IKAN-deltakere: kr 250,- pr hyllemeter pr år
  • Ikke-deltakere: kr 800,- pr hyllemeter pr år

Arkivplan:

 

Kontingent arkivplan på nett (arkivplan.no) kr 4.500,- (eks mva).

Ikke-deltakere: Ingen tilgang til arkivplan