Styremedlemmer 2018-2019

På IKANs representantskapsmøte 25.april 2019 ble det nye styret valgt.

Styremedlemmer

  • Leder: Kjersti Rongved, Bodø kommune (2018 - 2020)
  • Nestleder: Camilla Berg, Hemnes kommune (2018 - 2020)
  • Iris Bartholsen, Narvik kommune (2018 - 2020)
  • Britt Laila Dahlberg, Hamarøy kommune (2019 - 2021)
  • Svanhild Lind, Gildeskål kommune (2019- 2021)

Varamedlemmer

  • Bente Bye, Alstahaug kommune (2017 - 2019)
  • Bjørn Erik Ravn Strømsnes, Evenes kommune (2019 - 2021)
  • Anita Selfors, Beiarn kommune (2018 - 2020)

Representantskapet

  • Leder: Ingrid Lien, Bodø kommune (2016 - 2020)
  • Lillian Martinussen, Sørfold kommune (2016 - 2020)