Depot

Arkiv i Nordland er Nordlands arkivinstitusjon. En av våre tjenester er å tilby plass til arkivene. Hos oss får arkivene trygg og riktig oppbevaring og behandling. Vi katalogiserer, bevarer og betjener arkivene vi har i arkivdepotet.

Klikk for stort bilde

Arkiv i Nordland er arkivdepot for Nordland fylkeskommune. Vi tilbyr også kommunene i Nordland plass i vårt depot for papirarkiv og elektroniske arkiv. I tillegg har vi en stor samling privatarkiv fra hele nordland som også har sin plass i våre arkivmagasin.

Ønsker du å donere eller avlevere privatarkiv ta kontakt

 

Dersom en kommune ønsker å deponere arkiv hos Arkiv i Nordland er det absolutt en fordel å være medlem:

  • IKAN-deltakere: kr 250,- pr hyllemeter pr år
  • Ikke-deltakere: kr 800,- pr hyllemeter pr år