Hospitering

Hospitering er en tjeneste Arkiv i Nordland tilbyr alle medlemmer. Da kan arkivmedarbeidere komme til oss og få en innføring i det de måtte ønske av arkivfaglig kunnskap.

Klikk for stort bilde

Hospiteringen kan tilpasses etter behov, men vi anbefaler gjerne følgende opplegg:

  • 3 arbeidsdager hos Arkiv i Nordland
  • ordne og katalogisere eldre historisk arkiv (f.eks. fra den kommunen man kommer fra)
  • innføring i arkivfaglige begreper
  • innføring i journalføring og rutiner

De kommuner som har vært på hospitering tidligere har gjerne fått en aha-opplevelse  når de ordner kommunens eldre arkiv. Det er lettere å se sammenhenger etter å ha ordnet og katalogisere arkiv. I tillegg er det en morsom prosess hvor kaos-arkiv blir ryddig og oversiktlig. Gjennom ordningsprosessen kan man oppnå større forståelse for grunnprinsippene i arkiv.

Hospiteringen er ment å gi økt kunnskap og motivasjon til videre arbeid.

 

Ta kontakt dersom dere ønsker å komme til Arkiv i Nordland for å hospitere.