Du er her:

Følg Plankonferansen 2020 digitalt i november og desember

Klikk for stort bildeSom et alternativ til den opprinnelige konferansen, arrangeres det en serie webinarer. 

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Husbanken i Bodø samarbeider om å arrangere årlige plankonferanser i Nordland. I år er også Alstahaug kommune og Vestvågøy kommune med som arrangør.

Bærekraftsmåla mot 2030 - har vi en plan eller?

I nasjonale forventninger til kommuner om planleggingen er det fastsatt at FNs bærekraftsmål skal bli en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Vi ser at flere kommuner har tatt tak i de 17 bærekraftsmålene når planstrategier og kommuneplaner utarbeides. Det oppleves som en stor utfordring når globale mål skal tas ned på det lokale og regionale nivået.

Men bærekraftsbegrepet og planlegging som verktøy for å samordne sosiale miljømessige og økonomiske mål er ikke noe nytt. Det følger direkte av plan- og bygningsloven. Kanskje kan fokuset på FNs bærekraftsmåla bidra til at vi aktivt bruker planleggingen mer aktivt i samfunnsutviklinga og arealforvaltninga.

Et mål med webinarrekka er derfor å se på ulike sider av planverktøyet, og gi gode eksempler på hvordan dette kan brukes for å oppnå gode planer som balanserer sosiale miljømessige og økonomisk bærekraft.

Vi har valgt å sette fokus på kunnskapsgrunnlaget – arealøkonomisering -  sosial bærekraft  - samarbeid mellom aktørene i planprosessen.

 

Vi kjører fem webinarer à 2 timer (10:00-12:00) på torsdager. Plankonferansen er åpen for alle interesserte.

Se teaser her!

Du melder deg på ved å trykke på linkene og godta møtet. Husk å logge på litt før møtet starter, slik at vi kan slippe deg inn. 

Torsdag 5. november

Nytt fra nasjonale og regionale myndigheter

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeid med regionale planer v./ Nordland fylkeskommune

Plankonferansen 2020 - webinar 1 (ICS, 7 kB) 

FOREDRAG

 OPPTAK   EVALUERING

Torsdag 12. november

Gode verktøy i arealplanleggingen

Funksjonell strandsone og byggegrense mot sjø v./ Gunnar Svalbjørg, Steigen kommune

Arealregnskap v./ Magne Haukaas, Norconsult

Plankonferansen - webinar 2 (ICS, 7 kB)  Foredrag Evaluering

Opptak

Torsdag 19. november

Kommunen som planmyndighet – tas regionale og nasjonale hensyn i planprosessene?

Planprosess kommuneplanens arealdel v./ Vestvågøy kommune

Plankonferansen - webinar 3 (ICS, 7 kB) EVALUERING
Opptak

Torsdag 26. november

Boligsosiale hensyn i planleggingen

Nasjonale forventninger til boligsosiale hensyn i kommuneplan v./ Lill Hildonen, Fylkesmannen i Nordland

Boligsosiale hensyn i kommuneplan v./ Liss-Ane Simonsen, Fauske kommune

Regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk v./ Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 

FOREDRAG           EVALUEING           OPPTAK 

Plankonferansen - webinar 4 (ICS, 7 kB)

Torsdag 3. desember

Nedvekst – endrede demografiske forutsetninger

Lokal utveckling och anpassning till en krympande befolkning v./ Josefina Syssner, prefekt og biträdande professor, Linköpings Universitet

Plankonferansen - webinar 5 (ICS, 7 kB)      FOREDRAG   AhaSlides    EVALUERING           OPPTAK

 

Vi håper dette kan bli en ny og nyttig felles planfaglig arena!

Hold gjerne av datoene allerede nå.