Bibliotekfaglig ressurssenter i Nordland

Bibliotekfaglig ressurssenter i Nordland

Bodin videregående skole er bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland fylkeskommune

Ressurssenteret ble opprettet og lagt til Bodin videregående skole ved et vedtak i fylkesutvalget 13.08.1992, og har et tett samarbeid med skolene og utdanningsavdelingen v/Marit Helness og Niels Ivar Nicolaysen. Bibliotekfaglig ressurssenter skal jobbe for videre satsing på og utvikling av skolebibliotekene i videregående opplæring i Nordland. Leder for senteret er i dag Kari Tverelv Angelsen, Bodin VGS.

Styringsgruppe

Ressurssenteret har en styringsgruppe som pr. i dag består av Reidun Sandvoll, Mosjøen vgs, John Beer Omland, Narvik vgs. og Kari Tverelv Angelsen, Bodin vgs. Kontaktperson for styringsgruppa i Utdanningsavdelingen er Marit Helness. Styringsgruppa er en viktig støtte og samarbeidspartner for ressurssenteret. Medlemmene skal delta i planlegging av møter og opplæringstiltak for bibliotekansatte i videregående skoler i Nordland, utarbeide høringssvar og drøfter saker av interesse og betydning for bibliotekene i vgs. Gruppa skal sørge for at Ressurssenteret  følger opp relevante nasjonale og lokale styringsdokumenter og planverk.