Parkering

Det er parkering for motorsykkel/sykler på oppmerket plass, men ikke parkeringsarealer for biler for elever.

Det er mulig å parkere i tilstøtende gater med tillatelse til parkering.