Elevenes arbeidsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Elevens arbeidsmiljø er behandlet i Opplæringslova kapittel 9a. Vi arbeider kontinuerlig med elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

Dette skjer blant annet gjennom ulike samarbeidsorgan hvor elevene deltar, skoleprogrammet VIP, elevtjenestens arbeid og samarbeidsteam. Nordland fylkeskommune har også opprettet et eget elev- og lærlingombud.