Du er her:

Stedsidentitet i byutviklingen

Seminar og workshop med Svolvær som case 

2. og 3. mai 2019 

Sted: Scandic Svolvær, Lamholmen  

Klikk for stort bilde

Hvordan utvikle byer og tettsteder uten å miste stedets "sjel"? Hva skal tas vare på av bygninger og kulturmiljø, og hvordan kan nye bygg og funksjoner bidra til å styrke identitet og tilhørighet til et sted? Dette er noe offentlige myndigheter og private tiltakshavere ofte må ta stilling til. Og er det ikke nettopp stedets særegenheter tilreisende ønsker å oppleve? 

Byromseminar Nordland 2019 satte fokus på hvordan byer og tettsteder kan ivareta og utvikle sin attraksjonsverdi for både næringsliv, tilreisende og beboere. Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Vågan kommune og Vågan næringsforening, og sammenfalt med oppstart av høringsperioden for revisjon av Byplan Svolvær. I likhet med tidligere år, gikk seminaret over to dager med et åpent seminar 2. mai, etterfulgt av en workshop 3. mai. 

Innbyggerundersøkelse 

Klikk for stort bilde (PDF, 13 MB)I forkant av seminaret ble det på oppdrag av Vågan næringsforening og Vågan kommune utarbeidet en innbyggerundersøkelse. Målet med undersøkelsen var å kartlegge folks bruk, tilhørighet og relasjon til Svolvær. Innbyggerne ble blant annet bedt om å gi tre stikkord for Svolvær. Resultatene danner et positivt inntrykk av Svolvær med et mangfoldig spekter av positive kjennetrekk. 

 

Seminarrapport

Klikk for stort bilde (PDF, 8 MB)Seminarrapporten er utarbeidet av Leva Urban Design og kan lastes ned her (PDF, 8 MB). Første del av rapporten er en oppsummering av innleggene og paneldebatten på seminarets første dag. I rapportens andre del introduseres resultatene fra innbyggerundersøkelsen bygget inn i en "stedsidentitetsmodell" for Svolvær, og som igjen var grunnlag for problemstillingene som ble lagt til grunn for workshopen. Deretter presenteres "Fortellingen om Svolvær" utarbeidet av de ulike gruppene og et kart som oppsummerer viktige satsingsområder for utviklingen av Svolvær. 

Seminarprogram 

Innlegg fra seminardagen 

Opptak fra seminardagen 2. mai