PORTAL FOR SIGNERING OG BETALING FOR ELEV-PC OG LÆREMIDDELORDNING

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune utviklet en egen skjemaløsning for digital signering og betaling for PC- og læremiddelordning. Denne løsningen er kun åpen for Vg1-elever skoleåret 2020-2021.

Skjemaløsningen er nå åpnet for signering.
Dere kan logge inn i løsningen når dere har mottatt SMS/epost med FeideID.  
 

For å logge inn på skjemaløsningen går du inn via følgende knapp/lenke:
NB! For elever under 18 år må foresatte logge inn med egen ID (f. eks. BankID) for å kunne signere.

SMS med Feide-brukernavn sendes ut i løpet av uke 33.  

Informasjon om signering elevavtale

SLIK FÅR DU TILGANG TIL SKJEMALØSNINGEN

Vi vil sende ut et informasjonsbrev til alle Vg1-elever når inntaket er avsluttet. Her vil det være god beskrevet hvordan pålogging til signeringsløsningen skal skje.
Lenke til utsendt informasjon:
Informasjonsbrev om elev-PC, læremidler og elektronisk signeringsløsning (PDF, 169 kB)

BETALING AV LEIE FOR ELEV-PC

Foresatte/signatar må ta stilling til betalingsmodell. I skjemaet for signering av PC-avtale må man velge mellom to betalingsmodeller. Disse er:

Modell 1: Elektronisk betaling av hele beløpet i dette skjemaet
Dersom du velger betalingsmodell 1 betaler du i dette skjemaet ved innsendelse. Fordi elektronisk betaling letter arbeidet for fylkeskommunen gis du i så tilfelle en reduksjon i pris på kr 400,-.
Totalt beløp blir kr 2 858,-.

Modell 2: Årlig fakturering
Dersom du velger betalingsmodell 2 vil du motta faktura i posten.
Årlig fakturabeløp blir som følger:
kr 1 071,- for skoleåret 2020/2021
kr 1 086,- for skoleåret 2021/2022
kr 1 101,- for skoleåret 2022/2023

Totalt beløp blir kr 3 258,-.

Leiekostnader er regulert i forhold til stipendsatsene til det minste ikke behovsprøvde utstyrsstipendet fra Statens lånekasse

 

UTLÅN AV BØKER, LÆREBØKER OG ANDRE LÆREMIDLER

Lærebøkene som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Bøkene må ved innlevering være i tilfredsstillende forfatning. Med tilfredsstillende forfatning menes:  

  • Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene. 
  • Bøker skal ikke mangle sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal slitasje. 

For å forhindre forbytting av lærebøker skal eleven skrive navn i bøkene. Bøker som lånes ut gjennom skolens bibliotek, skal leveres tilbake i samsvar med Felles utlånsreglement for bibliotekene ved de videregående skolene i Nordland

 

Reglement (IKT, orden og utlån)

Reglement det refereres til i avtale fore elev-PC og læremidler :

Info om elevPC-modell

Årets elev-PC 2020 er en HP ProBook 440 G6 eller G7. Dette er en datamaskin som tilfredsstiller kravene for programvare som skal brukes i opplæringen. Datamaskinen kommer med sekk.

 

PROBLEMER MED Å FÅ SIGNERT I SKJEMALØSNINGEN?

Etter innlogging må Feide-brukernavn til eleven legges inn. Feide-brukernavn sendes ut i SMS til mobilnummeret eleven la inn i Vigo ved søking til skoleplass. 
Elever som ikke har mottatt SMS med informasjon om Feide-brukernavn innen 12. august kan kontakte oss på elevavtale@nfk.no for å få tilsendt Feide-brukernavn.

For elever under 18 år er det foreldre/foresatte som skal logge inn og signer i skjemaløsningen. (Er du under 18 år vil du ikke få mulighet til å signere elektronisk i løsningen.) 

Elever som av ulike grunner ikke kan få avtalen signert av en foresatt/myndig person må ta kontakt med skolens administrasjon ved skolestart. Her vil de få veiledning på hvordan de skal få signert avtale som gir tilgang til elevPC og læremidler. 

Hvis det oppstår problemer med innlogging til skjemaløsningen, eller det er andre spørsmål om ordningen, så kan dette sendes inn på epost til elevavtale@nfk.no