Bærekraftige matopplevelser er i gang!

 Klikk for stort bilde Nordland fagskole har i samarbeid med Mosjøen videregående skole og NIBIO, etablert et nytt utdanningstilbud i Bærekraftige matopplevelser.

Klikk for stort bilde Lovise Myrnes Steinrud  Utdanningen skal dekke kunnskapsbehovet for å ivareta klima- og miljøhensyn i matproduksjon, foredling og servering. Retrovasjon er et sentralt begrep, som viser til behovet for å skape nytt ved å se tilbake. Det er fremtida!

https://www.nrk.no/nordland/verdens-forste-fagskole-i-baerekraftig-matopplevelser-apnet-i-vefsn-_-skal-bidra-til-a-na-fns-mal-1.15172507