Hva med å søke Bodø Maritime?

Klikk for stort bildeEr du matros-/motormannlærling og skal søke dekks-/maskinoffiserutdanning? Vi er en topp utstyrt maritim fagskole med dyktige faglærere som alle har maritime sertifikat og har en solid maritim bakgrunn!

Simulatoranlegg Bodø Maritime

Vi har et av Europas beste navigasjons- og maskin-simulatoranlegg!

Vi kobler også bro- og maskin-simulator sammen for samtrening på BRM/ERM momenter og bruk av sjekklister/prosedyrer på og mellom bro og maskin. Vi er som eneste skole koblet i ett nettverk med navigasjons simulatoren til Lofoten Maritime og beredskaps simulatoren til Nord Universitetet. Dette gjør at vi kan drive komplekse samhandlingsøvelser der vi har stort fokus på læring med høy realisme.


Brosimulator-anlegget
 • Klikk for stort bilde 1 komplett utstyrt «Full Mission» skipsbro med mulighet for å kjøre/operere alle typer skip, samt mulighet for å trene DP operasjoner. Vi har også kystlinjer flere plasser i verden, samt store deler av norskekysten.
   
 • 2 fullt utstyrte skipsbroer med mulighet for å kjøre/operere alle typer skip.
   
 • 1 Desk-Top Lab for navigasjon med 10 stasjoner/broer hvor studentene trener på navigering og lasting/lossing av fartøy.
   
 • Alle broene kan kobles sammen for samhandlingsøvelser.
   
 • Digitalt klasserom er knyttet til simulator, der vi kan gjennomføre brief og debrief, samt undervisning.
   
 • 1 GOC Lab for gjennomføring av radiokommunikasjon og GMDSS kurs.
   
Maskinsimulator-anlegget
 • Klikk for stort bilde 1 komplett utstyrt «Full Mission» simulator med instruktør, kontrollrom, hjelpemaskinrom, hovedmaskinrom, høyspentrom med «real» høyspentcelle og nødgeneratorrom hvor man kan kjøre maskinrommet på følgende fartøy/skip:
   
  • VLCC tanker med 2-takt krysshodemotor anlegg.
    
  • Cruiseskip med dieselelektrisk høyspentanlegg.
    
  • Cruise ferge med LNG motoranlegg og høyspent elektisk drift.
    
  • Anker håndterings skip med diesel motor anlegg og DP.
    
 • 1 Desk-Top Lab for maskin med 6 studentstasjoner for trening på ovennevnte og flere andre modeller.
Elektro-/Automasjons-lab

Meget godt utstyrt Elektro-, og Automasjons-lab for trening på generator, el-motor, reguleringssystemer/PLS, moderne kjøleanlegg, pneumatikk mm.

 

Tilbakemeldinger fra studenter

 


Søk hos oss
 

Klikk for stort bildeRune Elvegård
Faglig ansvarlig
Dekksoffisersutdanning
Mail: runelv@vgs.nfk.no
Mobil: +47 930 09 496

 

 

 

Klikk for stort bildeBørre Aasegg
Faglig ansvarlig
Maskinoffiserutdanning
Mail: boraas@vgs.nfk.no
Mobil: +47 482 51 626