Solenergi

Klikk for stort bilde Foto: News Øresund - Johan Wessman  Veksten i bruk av solenergi er eventyrlig: Nordland fagskole har søkt om å opprette nytt studium!

I samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane har Nordland fagskole, elektro søkt Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) om å opprette et nytt studium innen solenergi.

Norge og verden står overfor store miljøutfordringer som krever at vi går over til mye mer fornybar energi. Solenergi vil i løpet av de neste to tiårene bli den største aktøren i kraftmarkedet. Dette vil kreve store investeringer internasjonalt og nasjonalt, og det vil bli en stor sysselsetting knyttet til denne bransjen. Veksten i bruk av solenergi overstiger alle andre former for kraftverk. Det produseres og installeres nå nesten 400 millioner solcellepaneler hvert eneste år, og dette vokser fort.

Norske selskaper spiller en viktig rolle i den globale utviklingen. I dag sysselsettes det i underkant av 2000 mennesker i solbransjen i Norge. Bransjen forventer en vekst i antall årsverk på fem til ti tusen per år innen 2030 (Veikart for den norske solenergibransjen mot 2030, desember 2020). I dag sliter bedriftene i solenergibransjen med å skaffe kvalifiserte arbeidstakere – og det ønsker Nordland fagskole å gjøre noe med!